Регіональне ділове середовище в

Хмельницьк

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 18 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 18 3,02 3,30
Економічна діяльність 15 3,11 3,39
Економічне середовище 19 2,90 3,45
Економічний результат 15 3,25 3,34
Державне управління та законодавство 19 2,32 2,45
Законодавство 19 2,45 2,58
Державне управління 19 2,23 2,37
Технологія та інфраструктура 21 3,06 3,60
Інфраструктура 12 3,31 3,50
Технологія 23 2,90 3,66
Освіта і людські ресурси 12 3,23 3,35
Людські ресурси 14 3,16 3,37
Освіта 10 3,37 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Наявність некваліфікованої робочої сили0,76 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,61 
Використання комерційних автотранспортних засобів0,58 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,48 
Екологічність виробництва0,45 

Недоліки

      
Рівень технології-1,05 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-0,97 
Коректність в підборі співробітників-0,72 
Навички природничих наук-0,63 
Інтерес державних установ в районі-0,55 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище192,90
  
1.1Густота населення23,33
  
1.2Міське населення174,07
  
1.3Економічно активне населення212,28
  
1.4Кількість компаній153,13
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*161,90
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*231,95
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*142,35
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,15
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*192,15
  
1.10Надійність ділових партнерів*223,00
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*141,90
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*142,75
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*153,80
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*144,95
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*142,00
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,05
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*132,80
  
 Компонент 2: Економічний результат153,25
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*202,40
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*192,10
  
2.3Валова додана вартість173,17
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції173,30
  
2.5Баланс товарів143,19
  
2.6Баланс послуг153,06
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів182,76
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг212,06
  
2.9Прибуткові компанії93,85
  
2.10Фінансові результати до оподаткування93,35
  
2.11Житлове будівництво74,06
  
2.12Екологічність виробництва*23,80
  
2.13Викиди забруднюючих речовин103,01
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство192,45
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*122,25
  
3.2Сприйняття місцевих податків*103,05
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*212,05
  
 Компонент 4: Державне управління192,23
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*182,25
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*152,10
  
4.3Наявність публічної інформації*232,27
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*112,67
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*162,20
  
4.6Вплив корупції на владу*102,10
  
4.7Захист приватної власності*132,30
  
4.8Інтерес державних установ в районі*172,05
  
4.9Вплив влади*212,10
  
4.10Економічне управління місцевої влади*212,20
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура123,31
  
5.1Щільність доріг 1-го класу192,64
  
5.2Щільність доріг 2-го класу113,87
  
5.3Щільність доріг 3-го класу15,83
  
5.4Щільність доріг 4-го класу94,00
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*132,10
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*101,85
  
5.7Кількість банківських філій152,93
  
5.8Наявність банків*184,50
  
5.9Кількість поштових відділень83,74
  
5.10Наявність поштових відділень*113,85
  
5.11Кількість лікарняних ліжок123,13
  
5.12Наявність медичних установ*132,10
  
 Компонент 6: Технологія232,90
  
6.1Інноваційні компанії213,68
  
6.2Технічні компанії241,00
  
6.3Науково-технічні компанії243,07
  
6.4Наукові і технічні фахівці242,00
  
6.5Обсяг інноваційної продукції--
6.6Прямі іноземні інвестиції192,54
  
6.7Капітальні вкладення74,10
  
6.8Рівень технології*202,10
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*153,25
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку201,29
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет152,91
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*183,20
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*132,20
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*54,45
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*173,30
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси143,16
  
7.1Природний приріст населення142,50
  
7.2Міграція жителів122,74
  
7.3Безробіття114,12
  
7.4Сприйняття безробіття*172,35
  
7.5Середній вік безробітних74,15
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*192,70
  
7.7Середня тривалість безробіття35,03
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*123,15
  
7.9Вакантні робочі позиції222,11
  
7.10Наявність вільної праці*83,90
  
7.11Середньомісячна заробітна плата143,11
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*162,64
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*162,10
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*183,30
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*173,55
  
7.16Коректність в підборі співробітників*22,05
  
 Компонент 8: Освіта103,37
  
8.1Рівень освіти*133,00
  
8.2Знання рідної мови*143,40
  
8.3Знання іноземної мови*131,90
  
8.4Навички природничих наук*202,29
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*191,85
  
8.6Кваліфікація співробітників*103,05
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*162,15
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*162,90
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*74,55
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*65,20
  
8.11Щільність середніх шкіл64,18
  
8.12Студенти середньої школи123,26
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів84,16
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів54,25
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів93,46
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,37