Інтерактивна модель

1. Виберіть свою вагу для кожного показника

Налаштуйте вагу кожного індикатора, натиснувши на кнопку плюс або мінус праворуч від назви індикатора. Вага буде відображатися як візуально, так і чисельно. Зміна ваги і індивідуальний показник впливатиме на вагу всієї колони, вага всієї колони, що змінюється буде впливати на вагу всіх показників. Максимальна вага для будь-якого показника дорівнює 100, мінімальна вага дорівнює 0,01. Коли ви завершите, натисніть кнопку "Розрахувати нові рейтинги" кнопку.

Показати або приховати індикатори кожного компонента, натиснувши на кнопку мінус зліва від назви компонента
Компонент 1: Економічне середовище
 
+ 1
1.1 Густота населення
 
+ 1
1.2 Міське населення
 
+ 1
1.3 Економічно активне населення
 
+ 1
1.4 Кількість компаній
 
+ 1
1.5 Багатонаціональні і зарубіжні компанії*
 
+ 1
1.6 Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*
 
+ 1
1.7 Рівень корупції серед приватних підприємств*
 
+ 1
1.8 Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*
 
+ 1
1.9 Рівень конкурентоспроможності в промисловості*
 
+ 1
1.10 Надійність ділових партнерів*
 
+ 1
1.11 Доступність фінансових і капітальних ресурсів*
 
+ 1
1.12 Наявність необхідних матеріалів і послуг*
 
+ 1
1.13 Вплив району розташування на ведення бізнесу*
 
+ 1
1.14 Вплив природних умов на ведення бізнесу*
 
+ 1
1.15 Сучасні умови ведення бізнесу*
 
+ 1
1.16 Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*
 
+ 1
1.17 Потенціал для розвитку туризму*
 
+ 1
Компонент 2: Економічний результат
 
+ 1
2.1 Потенціал розвитку бізнесу*
 
+ 1
2.2 Рентабельність і продуктивність бізнесу*
 
+ 1
2.3 Валова додана вартість
 
+ 1
2.4 Обсяг продажів промислової продукції
 
+ 1
2.5 Баланс товарів
 
+ 1
2.6 Баланс послуг
 
+ 1
2.7 Зовнішньоторговельний оборот товарів
 
+ 1
2.8 Зовнішньоторговельний оборот послуг
 
+ 1
2.9 Прибуткові компанії
 
+ 1
2.10 Фінансові результати до оподаткування
 
+ 1
2.11 Житлове будівництво
 
+ 1
2.12 Екологічність виробництва*
 
+ 1
2.13 Викиди забруднюючих речовин
 
+ 1
Компонент 3: Законодавство
 
+ 1
3.1 Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*
 
+ 1
3.2 Сприйняття місцевих податків*
 
+ 1
3.3 Перспективи розвитку бізнесу*
 
+ 1
Компонент 4: Державне управління
 
+ 1
4.1 Виконання завдань місцевої влади*
 
+ 1
4.2 Бюрократія і затримки в офісах*
 
+ 1
4.3 Наявність публічної інформації*
 
+ 1
4.4 Електронний зв'язок з місцевими органами влади*
 
+ 1
4.5 Правоохоронні органи в місцевому суді*
 
+ 1
4.6 Вплив корупції на владу*
 
+ 1
4.7 Захист приватної власності*
 
+ 1
4.8 Інтерес державних установ в районі*
 
+ 1
4.9 Вплив влади*
 
+ 1
4.10 Економічне управління місцевої влади*
 
+ 1
4.11 Вплив профспілок на ведення бізнесу*
 
+ 1
Компонент 5: Інфраструктура
 
+ 1
5.1 Щільність доріг 1-го класу
 
+ 1
5.2 Щільність доріг 2-го класу
 
+ 1
5.3 Щільність доріг 3-го класу
 
+ 1
5.4 Щільність доріг 4-го класу
 
+ 1
5.5 Щільність дорожньої інфраструктури*
 
+ 1
5.6 Якість дорожньої інфраструктури*
 
+ 1
5.7 Кількість банківських філій
 
+ 1
5.8 Наявність банків*
 
+ 1
5.9 Кількість поштових відділень
 
+ 1
5.10 Наявність поштових відділень*
 
+ 1
5.11 Кількість лікарняних ліжок
 
+ 1
5.12 Наявність медичних установ*
 
+ 1
Компонент 6: Технологія
 
+ 1
6.1 Інноваційні компанії
 
+ 1
6.2 Технічні компанії
 
+ 1
6.3 Науково-технічні компанії
 
+ 1
6.4 Наукові і технічні фахівці
 
+ 1
6.5 Обсяг інноваційної продукції
 
+ 1
6.6 Прямі іноземні інвестиції
 
+ 1
6.7 Капітальні вкладення
 
+ 1
6.8 Рівень технології*
 
+ 1
6.9 Здатність бізнесу використовувати новітні технології*
 
+ 1
6.10 Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку
 
+ 1
6.11 Витрати щодо надання доступу в Інтернет
 
+ 1
6.12 Використання Інтернет-послуг підприємствами*
 
+ 1
6.13 Використання особистих автотранспортних засобів*
 
+ 1
6.14 Використання комерційних автотранспортних засобів*
 
+ 1
6.15 Інформація щодо поставок товарів і послуг*
 
+ 1
Компонент 7: Людські ресурси
 
+ 1
7.1 Природний приріст населення
 
+ 1
7.2 Міграція жителів
 
+ 1
7.3 Безробіття
 
+ 1
7.4 Сприйняття безробіття*
 
+ 1
7.5 Середній вік безробітних
 
+ 1
7.6 Сприйняття вікової структури безробіття*
 
+ 1
7.7 Середня тривалість безробіття
 
+ 1
7.8 Сприйняття довгострокового безробіття*
 
+ 1
7.9 Вакантні робочі позиції
 
+ 1
7.10 Наявність вільної праці*
 
+ 1
7.11 Середньомісячна заробітна плата
 
+ 1
7.12 Наймані очікування осіб, що шукають роботу*
 
+ 1
7.13 Міграція кваліфікованої робочої сили*
 
+ 1
7.14 Дисципліна і працьовитість співробітників*
 
+ 1
7.15 Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*
 
+ 1
7.16 Коректність в підборі співробітників*
 
+ 1
Компонент 8: Освіта
 
+ 1
8.1 Рівень освіти*
 
+ 1
8.2 Знання рідної мови*
 
+ 1
8.3 Знання іноземної мови*
 
+ 1
8.4 Навички природничих наук*
 
+ 1
8.5 Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*
 
+ 1
8.6 Кваліфікація співробітників*
 
+ 1
8.7 Кваліфікація осіб, які шукають роботу*
 
+ 1
8.8 Наявність висококваліфікованої робочої сили*
 
+ 1
8.9 Наявність частково кваліфікованої робочої сили*
 
+ 1
8.10 Наявність некваліфікованої робочої сили*
 
+ 1
8.11 Щільність середніх шкіл
 
+ 1
8.12 Студенти середньої школи
 
+ 1
8.13 Щільність професійно-технічних навчальних закладів
 
+ 1
8.14 Студенти професійно-технічних навчальних закладів
 
+ 1
8.15 Щільність вищих навчальних закладів
 
+ 1
8.16 Студенти вищих навчальних закладів
 
+ 1

2. Потім Виберіть потрібний рейтинг

1 2 3 4 5 6
 Областьрахунок
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Областьрахунок