Регіональне ділове середовище в

Харків

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 3 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 3 3,76 3,30
Економічна діяльність 8 3,68 3,39
Економічне середовище 1 4,04 3,45
Економічний результат 14 3,44 3,34
Державне управління та законодавство 3 2,62 2,45
Законодавство 4 2,81 2,58
Державне управління 5 2,50 2,37
Технологія та інфраструктура 3 4,13 3,60
Інфраструктура 7 3,58 3,50
Технологія 3 4,45 3,66
Освіта і людські ресурси 1 4,07 3,35
Людські ресурси 3 4,10 3,37
Освіта 3 4,01 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Рівень конкурентоспроможності в промисловості1,92 
Рівень технології1,56 
Рівень освіти1,05 
Сприйняття безробіття0,90 
Використання комерційних автотранспортних засобів0,83 

Недоліки

      
Сприйняття довгострокового безробіття-1,04 
Потенціал для розвитку туризму-0,90 
Наявність публічної інформації-0,74 
Рентабельність і продуктивність бізнесу-0,66 
Наявність вільної праці-0,64 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище14,04
  
1.1Густота населення14,20
  
1.2Міське населення45,18
  
1.3Економічно активне населення25,56
  
1.4Кількість компаній35,00
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*62,67
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*72,28
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*182,22
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,44
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*15,22
  
1.10Надійність ділових партнерів*93,28
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*122,00
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*23,28
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*143,89
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*224,72
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*92,22
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,39
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*182,39
  
 Компонент 2: Економічний результат143,44
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*113,00
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*172,17
  
2.3Валова додана вартість44,38
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції64,24
  
2.5Баланс товарів202,91
  
2.6Баланс послуг53,60
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів93,67
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг83,82
  
2.9Прибуткові компанії222,01
  
2.10Фінансові результати до оподаткування103,28
  
2.11Житлове будівництво172,84
  
2.12Екологічність виробництва*13,00
  
2.13Викиди забруднюючих речовин142,86
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство42,81
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*22,72
  
3.2Сприйняття місцевих податків*33,17
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*122,56
  
 Компонент 4: Державне управління52,50
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*22,72
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*32,67
  
4.3Наявність публічної інформації*242,21
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*132,57
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*42,61
  
4.6Вплив корупції на владу*112,06
  
4.7Захист приватної власності*72,56
  
4.8Інтерес державних установ в районі*43,11
  
4.9Вплив влади*112,50
  
4.10Економічне управління місцевої влади*162,28
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*43,25
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура73,58
  
5.1Щільність доріг 1-го класу74,09
  
5.2Щільність доріг 2-го класу173,32
  
5.3Щільність доріг 3-го класу84,43
  
5.4Щільність доріг 4-го класу54,40
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*142,06
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*131,78
  
5.7Кількість банківських філій83,95
  
5.8Наявність банків*104,72
  
5.9Кількість поштових відділень143,28
  
5.10Наявність поштових відділень*143,78
  
5.11Кількість лікарняних ліжок83,34
  
5.12Наявність медичних установ*32,72
  
 Компонент 6: Технологія34,45
  
6.1Інноваційні компанії15,60
  
6.2Технічні компанії15,84
  
6.3Науково-технічні компанії15,85
  
6.4Наукові і технічні фахівці15,83
  
6.5Обсяг інноваційної продукції53,83
  
6.6Прямі іноземні інвестиції74,16
  
6.7Капітальні вкладення133,80
  
6.8Рівень технології*34,89
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*43,82
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку15,76
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет44,39
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*43,88
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*82,50
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*14,89
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*73,72
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси34,10
  
7.1Природний приріст населення23,72
  
7.2Міграція жителів172,42
  
7.3Безробіття25,25
  
7.4Сприйняття безробіття*13,83
  
7.5Середній вік безробітних34,77
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*172,78
  
7.7Середня тривалість безробіття64,37
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*242,22
  
7.9Вакантні робочі позиції84,13
  
7.10Наявність вільної праці*233,11
  
7.11Середньомісячна заробітна плата84,00
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*72,89
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*13,06
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*43,94
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*14,44
  
7.16Коректність в підборі співробітників*13,56
  
 Компонент 8: Освіта34,01
  
8.1Рівень освіти*34,50
  
8.2Знання рідної мови*152,89
  
8.3Знання іноземної мови*102,11
  
8.4Навички природничих наук*23,71
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*22,56
  
8.6Кваліфікація співробітників*14,06
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*23,28
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*103,11
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*134,17
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*194,67
  
8.11Щільність середніх шкіл143,04
  
8.12Студенти середньої школи222,23
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів64,29
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів202,30
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів15,67
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів15,77