Регіональне ділове середовище в

Чернівці

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 14 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 14 3,11 3,30
Економічна діяльність 20 3,01 3,39
Економічне середовище 8 3,32 3,45
Економічний результат 22 2,80 3,34
Державне управління та законодавство 24 2,14 2,45
Законодавство 23 2,21 2,58
Державне управління 24 2,10 2,37
Технологія та інфраструктура 12 3,35 3,60
Інфраструктура 5 3,72 3,50
Технологія 18 3,12 3,66
Освіта і людські ресурси 8 3,48 3,35
Людські ресурси 13 3,18 3,37
Освіта 2 4,06 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Екологічність виробництва2,51 
Знання рідної мови2,40 
Потенціал для розвитку туризму2,37 
Наявність медичних установ1,90 
Надійність ділових партнерів1,45 

Недоліки

      
Використання Інтернет-послуг підприємствами-1,14 
Електронний зв'язок з місцевими органами влади-1,12 
Наявність висококваліфікованої робочої сили-0,94 
Економічне управління місцевої влади-0,75 
Якість дорожньої інфраструктури-0,72 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище83,32
  
1.1Густота населення14,89
  
1.2Міське населення233,41
  
1.3Економічно активне населення202,57
  
1.4Кількість компаній222,72
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*92,38
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*212,00
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*92,50
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*14,25
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*63,50
  
1.10Надійність ділових партнерів*14,63
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*12,88
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*162,63
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*54,75
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*15,88
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*13,13
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,38
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*35,50
  
 Компонент 2: Економічний результат222,80
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*33,50
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*13,50
  
2.3Валова додана вартість232,05
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції242,13
  
2.5Баланс товарів182,98
  
2.6Баланс послуг123,17
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів221,86
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг222,02
  
2.9Прибуткові компанії212,15
  
2.10Фінансові результати до оподаткування63,84
  
2.11Житлове будівництво54,19
  
2.12Екологічність виробництва*15,88
  
2.13Викиди забруднюючих речовин83,07
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство232,21
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*122,25
  
3.2Сприйняття місцевих податків*242,50
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*221,88
  
 Компонент 4: Державне управління242,10
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*241,88
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*231,88
  
4.3Наявність публічної інформації*212,38
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*241,63
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*92,43
  
4.6Вплив корупції на владу*221,88
  
4.7Захист приватної власності*192,13
  
4.8Інтерес державних установ в районі*142,13
  
4.9Вплив влади*202,13
  
4.10Економічне управління місцевої влади*241,88
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура53,72
  
5.1Щільність доріг 1-го класу172,77
  
5.2Щільність доріг 2-го класу74,43
  
5.3Щільність доріг 3-го класу154,03
  
5.4Щільність доріг 4-го класу232,65
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*43,00
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*211,38
  
5.7Кількість банківських філій44,51
  
5.8Наявність банків*44,88
  
5.9Кількість поштових відділень15,75
  
5.10Наявність поштових відділень*15,00
  
5.11Кількість лікарняних ліжок182,87
  
5.12Наявність медичних установ*14,38
  
 Компонент 6: Технологія183,12
  
6.1Інноваційні компанії104,40
  
6.2Технічні компанії112,96
  
6.3Науково-технічні компанії35,42
  
6.4Наукові і технічні фахівці123,33
  
6.5Обсяг інноваційної продукції--
6.6Прямі іноземні інвестиції241,84
  
6.7Капітальні вкладення213,31
  
6.8Рівень технології*152,50
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*153,25
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку93,68
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет103,41
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*242,25
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*13,75
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*104,25
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*133,63
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси133,18
  
7.1Природний приріст населення33,20
  
7.2Міграція жителів53,70
  
7.3Безробіття84,40
  
7.4Сприйняття безробіття*122,75
  
7.5Середній вік безробітних83,90
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*242,25
  
7.7Середня тривалість безробіття182,75
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*14,13
  
7.9Вакантні робочі позиції153,21
  
7.10Наявність вільної праці*15,00
  
7.11Середньомісячна заробітна плата231,70
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*242,25
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*211,75
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*63,88
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*223,25
  
7.16Коректність в підборі співробітників*13,38
  
 Компонент 8: Освіта24,06
  
8.1Рівень освіти*44,38
  
8.2Знання рідної мови*25,75
  
8.3Знання іноземної мови*42,88
  
8.4Навички природничих наук*33,50
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*13,25
  
8.6Кваліфікація співробітників*33,63
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*13,38
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*242,13
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*213,63
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*55,25
  
8.11Щільність середніх шкіл35,22
  
8.12Студенти середньої школи43,84
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів24,70
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів163,30
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів25,57
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,86