Регіональне ділове середовище в

Чернігів

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 22 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 22 2,96 3,30
Економічна діяльність 17 3,07 3,39
Економічне середовище 23 2,85 3,45
Економічний результат 16 3,22 3,34
Державне управління та законодавство 6 2,58 2,45
Законодавство 1 2,93 2,58
Державне управління 12 2,35 2,37
Технологія та інфраструктура 18 3,17 3,60
Інфраструктура 19 3,17 3,50
Технологія 17 3,17 3,66
Освіта і людські ресурси 22 2,79 3,35
Людські ресурси 22 2,81 3,37
Освіта 23 2,74 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Наявність частково кваліфікованої робочої сили1,03 
Наявність некваліфікованої робочої сили0,97 
Наявність вільної праці0,95 
Екологічність виробництва0,87 
Знання рідної мови0,84 

Недоліки

      
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-1,10 
Рівень технології-0,78 
Багатонаціональні і зарубіжні компанії-0,70 
Сприйняття безробіття-0,58 
Використання особистих автотранспортних засобів-0,53 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище232,85
  
1.1Густота населення111,35
  
1.2Міське населення94,46
  
1.3Економічно активне населення74,39
  
1.4Кількість компаній143,29
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*211,70
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*202,05
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*72,55
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,10
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*212,00
  
1.10Надійність ділових партнерів*33,40
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*141,90
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*182,50
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*213,30
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*125,05
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*42,45
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*112,35
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*103,15
  
 Компонент 2: Економічний результат163,22
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*172,65
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*162,20
  
2.3Валова додана вартість143,45
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції153,31
  
2.5Баланс товарів113,35
  
2.6Баланс послуг182,96
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів113,56
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг202,24
  
2.9Прибуткові компанії123,69
  
2.10Фінансові результати до оподаткування113,27
  
2.11Житлове будівництво133,08
  
2.12Екологічність виробництва*14,20
  
2.13Викиди забруднюючих речовин172,73
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство12,93
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*12,85
  
3.2Сприйняття місцевих податків*73,10
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*52,85
  
 Компонент 4: Державне управління122,35
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*52,60
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*192,00
  
4.3Наявність публічної інформації*172,50
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*202,33
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*202,15
  
4.6Вплив корупції на владу*22,30
  
4.7Захист приватної власності*182,15
  
4.8Інтерес державних установ в районі*102,55
  
4.9Вплив влади*82,55
  
4.10Економічне управління місцевої влади*42,80
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура193,17
  
5.1Щільність доріг 1-го класу93,51
  
5.2Щільність доріг 2-го класу242,01
  
5.3Щільність доріг 3-го класу213,43
  
5.4Щільність доріг 4-го класу123,70
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*62,60
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*81,90
  
5.7Кількість банківських філій202,35
  
5.8Наявність банків*74,80
  
5.9Кількість поштових відділень202,70
  
5.10Наявність поштових відділень*183,65
  
5.11Кількість лікарняних ліжок15,18
  
5.12Наявність медичних установ*152,05
  
 Компонент 6: Технологія173,17
  
6.1Інноваційні компанії153,92
  
6.2Технічні компанії221,65
  
6.3Науково-технічні компанії74,29
  
6.4Наукові і технічні фахівці152,99
  
6.5Обсяг інноваційної продукції142,09
  
6.6Прямі іноземні інвестиції222,18
  
6.7Капітальні вкладення163,57
  
6.8Рівень технології*182,35
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*213,15
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку54,52
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет73,84
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*153,25
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*192,00
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*104,25
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*93,70
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси222,81
  
7.1Природний приріст населення122,54
  
7.2Міграція жителів221,41
  
7.3Безробіття201,91
  
7.4Сприйняття безробіття*202,15
  
7.5Середній вік безробітних83,90
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*33,35
  
7.7Середня тривалість безробіття143,35
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*93,40
  
7.9Вакантні робочі позиції93,89
  
7.10Наявність вільної праці*34,50
  
7.11Середньомісячна заробітна плата212,65
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*202,56
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*181,95
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*163,35
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*103,90
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,50
  
 Компонент 8: Освіта232,74
  
8.1Рівень освіти*182,95
  
8.2Знання рідної мови*94,15
  
8.3Знання іноземної мови*161,85
  
8.4Навички природничих наук*83,14
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*32,45
  
8.6Кваліфікація співробітників*43,55
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*162,15
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*53,25
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*14,95
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*25,40
  
8.11Щільність середніх шкіл222,14
  
8.12Студенти середньої школи202,52
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів241,41
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів192,51
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів241,65
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів12,72