Регіональне ділове середовище в

Черкаси

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 12 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 12 3,13 3,30
Економічна діяльність 11 3,35 3,39
Економічне середовище 13 3,12 3,45
Економічний результат 10 3,50 3,34
Державне управління та законодавство 21 2,26 2,45
Законодавство 17 2,47 2,58
Державне управління 22 2,12 2,37
Технологія та інфраструктура 11 3,44 3,60
Інфраструктура 6 3,69 3,50
Технологія 13 3,29 3,66
Освіта і людські ресурси 19 3,00 3,35
Людські ресурси 17 2,98 3,37
Освіта 16 3,02 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,70 
Наявність некваліфікованої робочої сили0,58 
Наявність вільної праці0,51 
Наявність банків0,45 
Знання рідної мови0,34 

Недоліки

      
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-1,35 
Багатонаціональні і зарубіжні компанії-0,99 
Навички природничих наук-0,94 
Потенціал для розвитку туризму-0,94 
Рівень технології-0,92 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище133,12
  
1.1Густота населення23,18
  
1.2Міське населення164,09
  
1.3Економічно активне населення94,17
  
1.4Кількість компаній113,70
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*241,45
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*212,00
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*212,15
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*12,60
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*231,80
  
1.10Надійність ділових партнерів*103,25
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*191,85
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*172,60
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*173,70
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*95,20
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*211,80
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,00
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*202,20
  
 Компонент 2: Економічний результат103,50
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*172,65
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*142,30
  
2.3Валова додана вартість83,79
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції74,19
  
2.5Баланс товарів103,35
  
2.6Баланс послуг192,93
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів152,82
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг192,24
  
2.9Прибуткові компанії54,64
  
2.10Фінансові результати до оподаткування53,85
  
2.11Житлове будівництво152,91
  
2.12Екологічність виробництва*23,50
  
2.13Викиди забруднюючих речовин192,50
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство172,47
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*82,35
  
3.2Сприйняття місцевих податків*202,90
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*192,15
  
 Компонент 4: Державне управління222,12
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*222,05
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*241,85
  
4.3Наявність публічної інформації*222,31
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*102,69
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*241,85
  
4.6Вплив корупції на владу*132,05
  
4.7Захист приватної власності*202,00
  
4.8Інтерес державних установ в районі*122,20
  
4.9Вплив влади*142,30
  
4.10Економічне управління місцевої влади*152,30
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*23,33
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура63,69
  
5.1Щільність доріг 1-го класу84,00
  
5.2Щільність доріг 2-го класу104,01
  
5.3Щільність доріг 3-го класу64,77
  
5.4Щільність доріг 4-го класу153,54
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*152,00
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*171,70
  
5.7Кількість банківських філій74,00
  
5.8Наявність банків*164,60
  
5.9Кількість поштових відділень74,08
  
5.10Наявність поштових відділень*213,35
  
5.11Кількість лікарняних ліжок93,19
  
5.12Наявність медичних установ*231,85
  
 Компонент 6: Технологія133,29
  
6.1Інноваційні компанії134,08
  
6.2Технічні компанії172,16
  
6.3Науково-технічні компанії54,46
  
6.4Наукові і технічні фахівці133,25
  
6.5Обсяг інноваційної продукції132,17
  
6.6Прямі іноземні інвестиції113,31
  
6.7Капітальні вкладення153,61
  
6.8Рівень технології*192,25
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*83,45
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку103,67
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет123,20
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*203,10
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*162,10
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*134,20
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*173,30
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси172,98
  
7.1Природний приріст населення132,53
  
7.2Міграція жителів202,29
  
7.3Безробіття153,26
  
7.4Сприйняття безробіття*53,00
  
7.5Середній вік безробітних123,77
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*152,80
  
7.7Середня тривалість безробіття143,35
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*113,35
  
7.9Вакантні робочі позиції172,73
  
7.10Наявність вільної праці*74,10
  
7.11Середньомісячна заробітна плата163,01
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*162,64
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*172,00
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*243,05
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*243,20
  
7.16Коректність в підборі співробітників*22,20
  
 Компонент 8: Освіта163,02
  
8.1Рівень освіти*212,70
  
8.2Знання рідної мови*133,70
  
8.3Знання іноземної мови*181,70
  
8.4Навички природничих наук*222,00
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*181,90
  
8.6Кваліфікація співробітників*222,60
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*92,40
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*133,00
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*203,75
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*75,05
  
8.11Щільність середніх шкіл113,45
  
8.12Студенти середньої школи192,60
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів172,99
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів173,10
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів123,05
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,73