Регіональне ділове середовище в

Житомир

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 23 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 23 2,89 3,30
Економічна діяльність 21 3,00 3,39
Економічне середовище 18 2,97 3,45
Економічний результат 21 3,01 3,34
Державне управління та законодавство 18 2,33 2,45
Законодавство 16 2,50 2,58
Державне управління 20 2,22 2,37
Технологія та інфраструктура 20 3,10 3,60
Інфраструктура 17 3,27 3,50
Технологія 21 3,00 3,66
Освіта і людські ресурси 21 2,84 3,35
Людські ресурси 21 2,84 3,37
Освіта 20 2,86 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Використання Інтернет-послуг підприємствами1,16 
Інформація щодо поставок товарів і послуг0,99 
Потенціал розвитку бізнесу0,98 
Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг0,97 
Наявність поштових відділень0,91 

Недоліки

      
Навички природничих наук-0,88 
Вплив профспілок на ведення бізнесу-0,83 
Багатонаціональні і зарубіжні компанії-0,82 
Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці-0,78 
Рівень технології-0,68 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище182,97
  
1.1Густота населення52,14
  
1.2Міське населення154,19
  
1.3Економічно активне населення103,87
  
1.4Кількість компаній173,08
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*231,56
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*142,13
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*122,44
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*14,13
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*152,50
  
1.10Надійність ділових партнерів*23,69
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*42,13
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*13,38
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*114,44
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*65,25
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*32,56
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*52,50
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*122,88
  
 Компонент 2: Економічний результат213,01
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*13,88
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*13,50
  
2.3Валова додана вартість183,04
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції163,31
  
2.5Баланс товарів123,32
  
2.6Баланс послуг133,17
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів142,86
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг162,31
  
2.9Прибуткові компанії231,96
  
2.10Фінансові результати до оподаткування83,51
  
2.11Житлове будівництво142,96
  
2.12Екологічність виробництва*14,13
  
2.13Викиди забруднюючих речовин122,95
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство162,50
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*202,06
  
3.2Сприйняття місцевих податків*232,75
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*82,69
  
 Компонент 4: Державне управління202,22
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*182,25
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*172,06
  
4.3Наявність публічної інформації*172,50
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*222,25
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*182,19
  
4.6Вплив корупції на владу*82,19
  
4.7Захист приватної власності*172,19
  
4.8Інтерес державних установ в районі*182,00
  
4.9Вплив влади*172,25
  
4.10Економічне управління місцевої влади*122,44
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*242,14
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура173,27
  
5.1Щільність доріг 1-го класу44,62
  
5.2Щільність доріг 2-го класу153,39
  
5.3Щільність доріг 3-го класу144,06
  
5.4Щільність доріг 4-го класу183,17
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*181,81
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*111,81
  
5.7Кількість банківських філій241,42
  
5.8Наявність банків*134,63
  
5.9Кількість поштових відділень192,81
  
5.10Наявність поштових відділень*24,44
  
5.11Кількість лікарняних ліжок192,85
  
5.12Наявність медичних установ*102,25
  
 Компонент 6: Технологія213,00
  
6.1Інноваційні компанії144,07
  
6.2Технічні компанії211,70
  
6.3Науково-технічні компанії223,44
  
6.4Наукові і технічні фахівці202,39
  
6.5Обсяг інноваційної продукції162,00
  
6.6Прямі іноземні інвестиції103,42
  
6.7Капітальні вкладення193,45
  
6.8Рівень технології*162,44
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*33,88
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку152,75
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет201,40
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*14,50
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*33,00
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*223,81
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*24,38
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси212,84
  
7.1Природний приріст населення212,11
  
7.2Міграція жителів152,60
  
7.3Безробіття231,36
  
7.4Сприйняття безробіття*53,00
  
7.5Середній вік безробітних201,92
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*92,94
  
7.7Середня тривалість безробіття231,30
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*93,40
  
7.9Вакантні робочі позиції25,19
  
7.10Наявність вільної праці*133,69
  
7.11Середньомісячна заробітна плата192,71
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*102,83
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*82,44
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*63,88
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*24,44
  
7.16Коректність в підборі співробітників*13,13
  
 Компонент 8: Освіта202,86
  
8.1Рівень освіти*103,06
  
8.2Знання рідної мови*113,88
  
8.3Знання іноземної мови*201,69
  
8.4Навички природничих наук*222,00
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*231,50
  
8.6Кваліфікація співробітників*172,88
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*182,06
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*172,88
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*213,63
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*214,44
  
8.11Щільність середніх шкіл133,06
  
8.12Студенти середньої школи63,55
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів212,64
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів143,40
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів192,30
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,21