Регіональне ділове середовище в

Запоріжжя

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 6 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 6 3,57 3,30
Економічна діяльність 4 3,78 3,39
Економічне середовище 3 3,81 3,45
Економічний результат 5 3,76 3,34
Державне управління та законодавство 2 2,65 2,45
Законодавство 15 2,54 2,58
Державне управління 1 2,73 2,37
Технологія та інфраструктура 5 3,85 3,60
Інфраструктура 14 3,29 3,50
Технологія 4 4,18 3,66
Освіта і людські ресурси 7 3,49 3,35
Людські ресурси 7 3,51 3,37
Освіта 7 3,46 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Рівень технології1,94 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості1,58 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,89 
Здатність бізнесу використовувати новітні технології0,86 
Навички природничих наук0,72 

Недоліки

      
Екологічність виробництва-1,21 
Знання рідної мови-1,13 
Зміна умов ведення бізнесу в останні роки-0,74 
Потенціал для розвитку туризму-0,69 
Знання іноземної мови-0,61 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище33,81
  
1.1Густота населення23,41
  
1.2Міське населення55,03
  
1.3Економічно активне населення35,02
  
1.4Кількість компаній64,50
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*72,44
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*12,89
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*22,94
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*12,72
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*24,83
  
1.10Надійність ділових партнерів*133,22
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*82,06
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*33,22
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*74,72
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*204,78
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*62,39
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*21,78
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*162,56
  
 Компонент 2: Економічний результат53,76
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*43,44
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*63,00
  
2.3Валова додана вартість54,34
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції35,43
  
2.5Баланс товарів15,72
  
2.6Баланс послуг73,38
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів35,29
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг93,54
  
2.9Прибуткові компанії133,43
  
2.10Фінансові результати до оподаткування122,93
  
2.11Житлове будівництво232,12
  
2.12Екологічність виробництва*22,28
  
2.13Викиди забруднюючих речовин212,13
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство152,54
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*192,11
  
3.2Сприйняття місцевих податків*123,00
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*142,50
  
 Компонент 4: Державне управління12,73
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*92,44
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*32,67
  
4.3Наявність публічної інформації*33,00
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*23,06
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*12,89
  
4.6Вплив корупції на владу*12,56
  
4.7Захист приватної власності*122,33
  
4.8Інтерес державних установ в районі*33,22
  
4.9Вплив влади*62,65
  
4.10Економічне управління місцевої влади*72,67
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*23,33
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура143,29
  
5.1Щільність доріг 1-го класу202,46
  
5.2Щільність доріг 2-го класу34,97
  
5.3Щільність доріг 3-го класу163,82
  
5.4Щільність доріг 4-го класу143,57
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*33,17
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*131,78
  
5.7Кількість банківських філій123,41
  
5.8Наявність банків*144,61
  
5.9Кількість поштових відділень162,94
  
5.10Наявність поштових відділень*163,72
  
5.11Кількість лікарняних ліжок73,38
  
5.12Наявність медичних установ*112,17
  
 Компонент 6: Технологія44,18
  
6.1Інноваційні компанії55,17
  
6.2Технічні компанії83,46
  
6.3Науково-технічні компанії213,51
  
6.4Наукові і технічні фахівці64,04
  
6.5Обсяг інноваційної продукції34,53
  
6.6Прямі іноземні інвестиції64,28
  
6.7Капітальні вкладення103,98
  
6.8Рівень технології*25,22
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*14,28
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку74,11
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет54,33
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*34,06
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*82,50
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*34,61
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*43,83
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси73,51
  
7.1Природний приріст населення172,30
  
7.2Міграція жителів182,41
  
7.3Безробіття64,84
  
7.4Сприйняття безробіття*53,00
  
7.5Середній вік безробітних123,77
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*172,78
  
7.7Середня тривалість безробіття74,14
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*83,45
  
7.9Вакантні робочі позиції231,54
  
7.10Наявність вільної праці*103,89
  
7.11Середньомісячна заробітна плата34,87
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*212,53
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*22,72
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*24,06
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*54,06
  
7.16Коректність в підборі співробітників*23,44
  
 Компонент 8: Освіта73,46
  
8.1Рівень освіти*53,89
  
8.2Знання рідної мови*212,33
  
8.3Знання іноземної мови*151,89
  
8.4Навички природничих наук*13,78
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*62,28
  
8.6Кваліфікація співробітників*63,22
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*72,50
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*33,33
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*183,94
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*124,94
  
8.11Щільність середніх шкіл202,54
  
8.12Студенти середньої школи172,69
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів54,30
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів93,86
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів113,30
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів14,41