Регіональне ділове середовище в

Рівне

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 20 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 20 2,97 3,30
Економічна діяльність 22 2,96 3,39
Економічне середовище 21 2,87 3,45
Економічний результат 20 3,02 3,34
Державне управління та законодавство 10 2,52 2,45
Законодавство 5 2,80 2,58
Державне управління 14 2,34 2,37
Технологія та інфраструктура 22 3,04 3,60
Інфраструктура 15 3,28 3,50
Технологія 24 2,89 3,66
Освіта і людські ресурси 16 3,13 3,35
Людські ресурси 18 2,98 3,37
Освіта 8 3,43 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Знання рідної мови1,73 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,77 
Наявність некваліфікованої робочої сили0,57 
Знання іноземної мови0,45 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,44 

Недоліки

      
Рівень технології-1,03 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-1,01 
Потенціал для розвитку туризму-0,84 
Рівень освіти-0,80 
Використання особистих автотранспортних засобів-0,63 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище212,87
  
1.1Густота населення23,10
  
1.2Міське населення203,64
  
1.3Економічно активне населення133,40
  
1.4Кількість компаній212,74
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*102,30
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*152,10
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*62,60
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,40
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*202,10
  
1.10Надійність ділових партнерів*73,30
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*122,00
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*182,50
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*173,70
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*164,90
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*122,15
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,15
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*192,25
  
 Компонент 2: Економічний результат203,02
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*212,30
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*182,15
  
2.3Валова додана вартість163,18
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції123,43
  
2.5Баланс товарів133,31
  
2.6Баланс послуг163,00
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів192,74
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг172,27
  
2.9Прибуткові компанії202,34
  
2.10Фінансові результати до оподаткування182,52
  
2.11Житлове будівництво93,86
  
2.12Екологічність виробництва*13,70
  
2.13Викиди забруднюючих речовин23,28
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство52,80
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*52,50
  
3.2Сприйняття місцевих податків*142,95
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*32,95
  
 Компонент 4: Державне управління142,34
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*82,50
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*52,60
  
4.3Наявність публічної інформації*72,85
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*52,80
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*222,05
  
4.6Вплив корупції на владу*62,20
  
4.7Захист приватної власності*202,00
  
4.8Інтерес державних установ в районі*132,15
  
4.9Вплив влади*82,55
  
4.10Економічне управління місцевої влади*192,25
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура153,28
  
5.1Щільність доріг 1-го класу54,20
  
5.2Щільність доріг 2-го класу203,03
  
5.3Щільність доріг 3-го класу242,84
  
5.4Щільність доріг 4-го класу103,95
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*122,15
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*52,05
  
5.7Кількість банківських філій182,63
  
5.8Наявність банків*214,45
  
5.9Кількість поштових відділень123,44
  
5.10Наявність поштових відділень*93,90
  
5.11Кількість лікарняних ліжок163,00
  
5.12Наявність медичних установ*152,05
  
 Компонент 6: Технологія242,89
  
6.1Інноваційні компанії203,77
  
6.2Технічні компанії192,05
  
6.3Науково-технічні компанії104,20
  
6.4Наукові і технічні фахівці212,26
  
6.5Обсяг інноваційної продукції201,46
  
6.6Прямі іноземні інвестиції173,00
  
6.7Капітальні вкладення143,63
  
6.8Рівень технології*202,10
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*63,60
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку181,87
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет192,06
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*73,60
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*201,90
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*104,25
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*63,75
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси182,98
  
7.1Природний приріст населення182,28
  
7.2Міграція жителів34,29
  
7.3Безробіття172,75
  
7.4Сприйняття безробіття*132,55
  
7.5Середній вік безробітних241,23
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*192,70
  
7.7Середня тривалість безробіття221,70
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*172,95
  
7.9Вакантні робочі позиції113,55
  
7.10Наявність вільної праці*203,25
  
7.11Середньомісячна заробітна плата113,68
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*232,38
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*122,15
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*223,20
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*203,40
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,75
  
 Компонент 8: Освіта83,43
  
8.1Рівень освіти*222,45
  
8.2Знання рідної мови*65,05
  
8.3Знання іноземної мови*52,80
  
8.4Навички природничих наук*192,33
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*201,80
  
8.6Кваліфікація співробітників*132,95
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*152,25
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*123,05
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*54,70
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*85,00
  
8.11Щільність середніх шкіл83,75
  
8.12Студенти середньої школи15,45
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів163,24
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів24,86
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів152,66
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,84