Регіональне ділове середовище в

Полтава

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 8 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 8 3,42 3,30
Економічна діяльність 5 3,75 3,39
Економічне середовище 9 3,24 3,45
Економічний результат 1 4,08 3,34
Державне управління та законодавство 16 2,39 2,45
Законодавство 13 2,57 2,58
Державне управління 16 2,27 2,37
Технологія та інфраструктура 7 3,65 3,60
Інфраструктура 18 3,24 3,50
Технологія 6 3,89 3,66
Освіта і людські ресурси 10 3,31 3,35
Людські ресурси 8 3,42 3,37
Освіта 14 3,10 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Екологічність виробництва1,05 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,86 
Наявність вільної праці0,74 
Сприйняття довгострокового безробіття0,47 
Наявність некваліфікованої робочої сили0,46 

Недоліки

      
Рівень освіти-1,06 
Інтерес державних установ в районі-1,00 
Щільність дорожньої інфраструктури-0,93 
Кваліфікація осіб, які шукають роботу-0,87 
Сприйняття безробіття-0,80 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище93,24
  
1.1Густота населення42,68
  
1.2Міське населення124,33
  
1.3Економічно активне населення64,42
  
1.4Кількість компаній103,88
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*201,75
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*92,25
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*92,50
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,00
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*112,90
  
1.10Надійність ділових партнерів*103,25
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*102,05
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*152,65
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*193,45
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*194,85
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*181,90
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*42,15
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*172,50
  
 Компонент 2: Економічний результат14,08
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*152,70
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*222,05
  
2.3Валова додана вартість25,45
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції25,45
  
2.5Баланс товарів43,98
  
2.6Баланс послуг221,55
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів64,66
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг73,88
  
2.9Прибуткові компанії74,31
  
2.10Фінансові результати до оподаткування73,60
  
2.11Житлове будівництво123,12
  
2.12Екологічність виробництва*14,50
  
2.13Викиди забруднюючих речовин112,99
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство132,57
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*122,25
  
3.2Сприйняття місцевих податків*23,25
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*182,20
  
 Компонент 4: Державне управління162,27
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*202,15
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*82,40
  
4.3Наявність публічної інформації*52,94
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*132,57
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*222,05
  
4.6Вплив корупції на владу*62,20
  
4.7Захист приватної власності*162,20
  
4.8Інтерес державних установ в районі*231,70
  
4.9Вплив влади*192,20
  
4.10Економічне управління місцевої влади*132,35
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*63,20
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура183,24
  
5.1Щільність доріг 1-го класу103,51
  
5.2Щільність доріг 2-го класу212,93
  
5.3Щільність доріг 3-го класу183,67
  
5.4Щільність доріг 4-го класу15,69
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*241,55
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*201,40
  
5.7Кількість банківських філій113,51
  
5.8Наявність банків*184,50
  
5.9Кількість поштових відділень133,40
  
5.10Наявність поштових відділень*243,20
  
5.11Кількість лікарняних ліжок103,19
  
5.12Наявність медичних установ*152,05
  
 Компонент 6: Технологія63,89
  
6.1Інноваційні компанії183,83
  
6.2Технічні компанії54,51
  
6.3Науково-технічні компанії143,92
  
6.4Наукові і технічні фахівці113,44
  
6.5Обсяг інноваційної продукції93,29
  
6.6Прямі іноземні інвестиції44,36
  
6.7Капітальні вкладення44,46
  
6.8Рівень технології*142,60
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*203,16
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку64,26
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет93,69
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*212,95
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*201,90
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*204,00
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*143,60
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси83,42
  
7.1Природний приріст населення62,92
  
7.2Міграція жителів14,40
  
7.3Безробіття241,27
  
7.4Сприйняття безробіття*232,05
  
7.5Середній вік безробітних83,90
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*43,15
  
7.7Середня тривалість безробіття103,89
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*43,65
  
7.9Вакантні робочі позиції34,99
  
7.10Наявність вільної праці*54,40
  
7.11Середньомісячна заробітна плата74,15
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*23,00
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*122,15
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*153,40
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*193,50
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,45
  
 Компонент 8: Освіта143,10
  
8.1Рівень освіти*232,30
  
8.2Знання рідної мови*123,85
  
8.3Знання іноземної мови*181,70
  
8.4Навички природничих наук*182,38
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*102,00
  
8.6Кваліфікація співробітників*182,85
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*241,80
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*83,15
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*24,90
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*85,00
  
8.11Щільність середніх шкіл172,80
  
8.12Студенти середньої школи182,60
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів103,81
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів113,45
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів162,58
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,91