Регіональне ділове середовище в

Одеса

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 5 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 5 3,59 3,30
Економічна діяльність 6 3,72 3,39
Економічне середовище 4 3,79 3,45
Економічний результат 7 3,68 3,34
Державне управління та законодавство 20 2,28 2,45
Законодавство 17 2,47 2,58
Державне управління 21 2,16 2,37
Технологія та інфраструктура 9 3,63 3,60
Інфраструктура 10 3,41 3,50
Технологія 7 3,79 3,66
Освіта і людські ресурси 2 4,04 3,35
Людські ресурси 1 4,35 3,37
Освіта 9 3,42 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Потенціал для розвитку туризму2,05 
Вплив району розташування на ведення бізнесу1,11 
Інформація щодо поставок товарів і послуг0,90 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,79 
Наявність банків0,69 

Недоліки

      
Знання рідної мови-0,92 
Якість дорожньої інфраструктури-0,92 
Щільність дорожньої інфраструктури-0,87 
Потенціал розвитку бізнесу-0,82 
Рентабельність і продуктивність бізнесу-0,73 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище43,79
  
1.1Густота населення23,70
  
1.2Міське населення84,56
  
1.3Економічно активне населення162,91
  
1.4Кількість компаній25,48
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*141,95
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*152,10
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*72,55
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,15
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*53,55
  
1.10Надійність ділових партнерів*163,15
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*191,85
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*73,05
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*14,95
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*25,40
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*211,80
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,05
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*45,30
  
 Компонент 2: Економічний результат73,68
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*222,25
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*222,05
  
2.3Валова додана вартість64,01
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції193,16
  
2.5Баланс товарів73,76
  
2.6Баланс послуг35,10
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів83,96
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг35,36
  
2.9Прибуткові компанії113,75
  
2.10Фінансові результати до оподаткування202,11
  
2.11Житлове будівництво83,90
  
2.12Екологічність виробництва*13,55
  
2.13Викиди забруднюючих речовин43,25
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство172,47
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*82,35
  
3.2Сприйняття місцевих податків*142,95
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*202,10
  
 Компонент 4: Державне управління212,16
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*232,00
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*201,95
  
4.3Наявність публічної інформації*152,57
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*192,36
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*112,40
  
4.6Вплив корупції на владу*231,85
  
4.7Захист приватної власності*202,00
  
4.8Інтерес державних установ в районі*112,30
  
4.9Вплив влади*221,95
  
4.10Економічне управління місцевої влади*222,15
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура103,41
  
5.1Щільність доріг 1-го класу64,12
  
5.2Щільність доріг 2-го класу143,51
  
5.3Щільність доріг 3-го класу233,06
  
5.4Щільність доріг 4-го класу113,77
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*221,65
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*231,30
  
5.7Кількість банківських філій64,12
  
5.8Наявність банків*24,95
  
5.9Кількість поштових відділень172,94
  
5.10Наявність поштових відділень*133,80
  
5.11Кількість лікарняних ліжок133,08
  
5.12Наявність медичних установ*122,15
  
 Компонент 6: Технологія73,79
  
6.1Інноваційні компанії84,66
  
6.2Технічні компанії201,73
  
6.3Науково-технічні компанії133,94
  
6.4Наукові і технічні фахівці54,05
  
6.5Обсяг інноваційної продукції63,74
  
6.6Прямі іноземні інвестиції34,42
  
6.7Капітальні вкладення123,81
  
6.8Рівень технології*112,80
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*153,25
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку--
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет--
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*153,25
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*112,30
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*64,35
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*14,45
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси14,35
  
7.1Природний приріст населення53,02
  
7.2Міграція жителів83,26
  
7.3Безробіття15,83
  
7.4Сприйняття безробіття*82,95
  
7.5Середній вік безробітних25,38
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*132,85
  
7.7Середня тривалість безробіття15,79
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*182,85
  
7.9Вакантні робочі позиції74,32
  
7.10Наявність вільної праці*83,90
  
7.11Середньомісячна заробітна плата64,25
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*222,46
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*42,65
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*193,25
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*143,65
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,65
  
 Компонент 8: Освіта93,42
  
8.1Рівень освіти*133,00
  
8.2Знання рідної мови*192,55
  
8.3Знання іноземної мови*92,15
  
8.4Навички природничих наук*152,67
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*141,95
  
8.6Кваліфікація співробітників*103,05
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*72,50
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*63,20
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*94,40
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*184,75
  
8.11Щільність середніх шкіл153,03
  
8.12Студенти середньої школи103,35
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів153,24
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів183,01
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів74,04
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів14,73