Регіональне ділове середовище в

Миколаїв

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 7 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 7 3,50 3,30
Економічна діяльність 3 3,86 3,39
Економічне середовище 6 3,70 3,45
Економічний результат 3 3,96 3,34
Державне управління та законодавство 13 2,47 2,45
Законодавство 20 2,43 2,58
Державне управління 4 2,50 2,37
Технологія та інфраструктура 10 3,51 3,60
Інфраструктура 20 3,09 3,50
Технологія 8 3,76 3,66
Освіта і людські ресурси 6 3,57 3,35
Людські ресурси 5 3,83 3,37
Освіта 15 3,05 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,99 
Щільність дорожньої інфраструктури0,83 
Рентабельність і продуктивність бізнесу0,67 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,65 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості0,62 

Недоліки

      
Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг-1,02 
Знання рідної мови-0,97 
Знання іноземної мови-0,87 
Кваліфікація осіб, які шукають роботу-0,79 
Багатонаціональні і зарубіжні компанії-0,77 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище63,70
  
1.1Густота населення72,50
  
1.2Міське населення74,63
  
1.3Економічно активне населення54,65
  
1.4Кількість компаній44,96
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*191,76
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*22,76
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*13,24
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*12,29
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*43,86
  
1.10Надійність ділових партнерів*43,38
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*22,24
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*43,19
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*44,81
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*75,24
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*132,05
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*72,05
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*83,76
  
 Компонент 2: Економічний результат33,96
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*53,38
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*33,43
  
2.3Валова додана вартість73,86
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції93,87
  
2.5Баланс товарів35,30
  
2.6Баланс послуг25,18
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів44,89
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг25,37
  
2.9Прибуткові компанії44,81
  
2.10Фінансові результати до оподаткування162,70
  
2.11Житлове будівництво182,82
  
2.12Екологічність виробництва*32,81
  
2.13Викиди забруднюючих речовин33,27
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство202,43
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*212,00
  
3.2Сприйняття місцевих податків*222,81
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*152,48
  
 Компонент 4: Державне управління42,50
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*112,38
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*102,33
  
4.3Наявність публічної інформації*62,86
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*172,38
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*22,71
  
4.6Вплив корупції на владу*32,29
  
4.7Захист приватної власності*52,67
  
4.8Інтерес державних установ в районі*182,00
  
4.9Вплив влади*122,48
  
4.10Економічне управління місцевої влади*112,48
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура203,09
  
5.1Щільність доріг 1-го класу123,27
  
5.2Щільність доріг 2-го класу133,69
  
5.3Щільність доріг 3-го класу223,27
  
5.4Щільність доріг 4-го класу193,04
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*13,33
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*71,90
  
5.7Кількість банківських філій133,16
  
5.8Наявність банків*224,29
  
5.9Кількість поштових відділень231,95
  
5.10Наявність поштових відділень*73,95
  
5.11Кількість лікарняних ліжок103,19
  
5.12Наявність медичних установ*182,05
  
 Компонент 6: Технологія83,76
  
6.1Інноваційні компанії25,56
  
6.2Технічні компанії93,34
  
6.3Науково-технічні компанії84,25
  
6.4Наукові і технічні фахівці83,66
  
6.5Обсяг інноваційної продукції181,81
  
6.6Прямі іноземні інвестиції163,01
  
6.7Капітальні вкладення64,11
  
6.8Рівень технології*43,43
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*24,00
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку34,94
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет34,44
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*133,33
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*172,10
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*194,05
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*213,24
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси53,83
  
7.1Природний приріст населення92,70
  
7.2Міграція жителів132,67
  
7.3Безробіття94,36
  
7.4Сприйняття безробіття*142,43
  
7.5Середній вік безробітних143,64
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*212,57
  
7.7Середня тривалість безробіття143,35
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*33,67
  
7.9Вакантні робочі позиції64,41
  
7.10Наявність вільної праці*64,14
  
7.11Середньомісячна заробітна плата54,56
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*62,94
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*52,62
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*83,81
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*133,76
  
7.16Коректність в підборі співробітників*32,57
  
 Компонент 8: Освіта153,05
  
8.1Рівень освіти*172,95
  
8.2Знання рідної мови*202,48
  
8.3Знання іноземної мови*221,62
  
8.4Навички природничих наук*93,10
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*171,90
  
8.6Кваліфікація співробітників*192,81
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*231,90
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*33,33
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*154,10
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*114,95
  
8.11Щільність середніх шкіл192,57
  
8.12Студенти середньої школи143,01
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів133,48
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів44,37
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів202,28
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,58