Регіональне ділове середовище в

Львів

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 4 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 4 3,67 3,30
Економічна діяльність 7 3,68 3,39
Економічне середовище 7 3,65 3,45
Економічний результат 6 3,71 3,34
Державне управління та законодавство 5 2,59 2,45
Законодавство 7 2,77 2,58
Державне управління 6 2,47 2,37
Технологія та інфраструктура 4 4,05 3,60
Інфраструктура 2 3,99 3,50
Технологія 5 4,09 3,66
Освіта і людські ресурси 5 3,79 3,35
Людські ресурси 6 3,53 3,37
Освіта 1 4,32 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Потенціал для розвитку туризму2,28 
Знання рідної мови1,86 
Рівень освіти1,13 
Екологічність виробництва0,94 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,89 

Недоліки

      
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-0,88 
Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці-0,72 
Потенціал розвитку бізнесу-0,54 
Коректність в підборі співробітників-0,53 
Бюрократія і затримки в офісах-0,47 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище73,65
  
1.1Густота населення14,97
  
1.2Міське населення144,29
  
1.3Економічно активне населення192,57
  
1.4Кількість компаній94,05
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*22,85
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*32,55
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*92,50
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,80
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*162,40
  
1.10Надійність ділових партнерів*163,15
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*52,10
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*63,10
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*54,75
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*105,15
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*102,20
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,40
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*25,55
  
 Компонент 2: Економічний результат63,71
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*192,55
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*112,60
  
2.3Валова додана вартість103,70
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції143,34
  
2.5Баланс товарів63,81
  
2.6Баланс послуг15,81
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів133,02
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг15,84
  
2.9Прибуткові компанії182,60
  
2.10Фінансові результати до оподаткування132,91
  
2.11Житлове будівництво34,44
  
2.12Екологічність виробництва*14,45
  
2.13Викиди забруднюючих речовин162,82
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство72,77
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*112,30
  
3.2Сприйняття місцевих податків*123,00
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*23,00
  
 Компонент 4: Державне управління62,47
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*142,35
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*132,20
  
4.3Наявність публічної інформації*42,94
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*92,72
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*112,40
  
4.6Вплив корупції на владу*92,15
  
4.7Захист приватної власності*42,70
  
4.8Інтерес державних установ в районі*82,70
  
4.9Вплив влади*142,30
  
4.10Економічне управління місцевої влади*52,75
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура23,99
  
5.1Щільність доріг 1-го класу182,71
  
5.2Щільність доріг 2-го класу15,80
  
5.3Щільність доріг 3-го класу45,01
  
5.4Щільність доріг 4-го класу34,94
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*92,25
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*42,15
  
5.7Кількість банківських філій54,49
  
5.8Наявність банків*74,80
  
5.9Кількість поштових відділень35,14
  
5.10Наявність поштових відділень*193,55
  
5.11Кількість лікарняних ліжок33,60
  
5.12Наявність медичних установ*52,55
  
 Компонент 6: Технологія54,09
  
6.1Інноваційні компанії94,63
  
6.2Технічні компанії162,41
  
6.3Науково-технічні компанії44,92
  
6.4Наукові і технічні фахівці34,47
  
6.5Обсяг інноваційної продукції122,78
  
6.6Прямі іноземні інвестиції54,29
  
6.7Капітальні вкладення84,10
  
6.8Рівень технології*92,90
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*63,60
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку142,99
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет25,63
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*24,10
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*122,25
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*64,35
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*34,10
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси63,53
  
7.1Природний приріст населення72,84
  
7.2Міграція жителів73,51
  
7.3Безробіття74,75
  
7.4Сприйняття безробіття*43,20
  
7.5Середній вік безробітних221,51
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*63,00
  
7.7Середня тривалість безробіття74,14
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*143,10
  
7.9Вакантні робочі позиції143,27
  
7.10Наявність вільної праці*153,60
  
7.11Середньомісячна заробітна плата103,71
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*132,73
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*102,20
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*103,75
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*103,90
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,40
  
 Компонент 8: Освіта14,32
  
8.1Рівень освіти*24,55
  
8.2Знання рідної мови*55,35
  
8.3Знання іноземної мови*33,05
  
8.4Навички природничих наук*132,78
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*211,75
  
8.6Кваліфікація співробітників*53,40
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*102,35
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*113,10
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*164,00
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*154,80
  
8.11Щільність середніх шкіл15,82
  
8.12Студенти середньої школи93,43
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів15,77
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів15,66
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів35,42
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів14,87