Регіональне ділове середовище в

Луганськ

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 24 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 24 2,48 3,30
Економічна діяльність 24 2,29 3,39
Економічне середовище 24 2,62 3,45
Економічний результат 24 2,01 3,34
Державне управління та законодавство 23 2,21 2,45
Законодавство 22 2,37 2,58
Державне управління 23 2,11 2,37
Технологія та інфраструктура 24 2,98 3,60
Інфраструктура 21 3,05 3,50
Технологія 22 2,93 3,66
Освіта і людські ресурси 24 2,40 3,35
Людські ресурси 24 2,41 3,37
Освіта 24 2,37 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Наявність некваліфікованої робочої сили1,03 
Наявність вільної праці1,02 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,75 
Сприйняття довгострокового безробіття0,61 
Сприйняття місцевих податків0,45 

Недоліки

      
Потенціал для розвитку туризму-1,86 
Вплив району розташування на ведення бізнесу-1,56 
Знання рідної мови-1,53 
Використання комерційних автотранспортних засобів-1,18 
Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг-1,05 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище242,62
  
1.1Густота населення14,08
  
1.2Міське населення25,45
  
1.3Економічно активне населення182,59
  
1.4Кількість компаній241,54
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*221,67
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*241,89
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*222,11
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*42,00
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*93,00
  
1.10Надійність ділових партнерів*232,89
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*241,56
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*242,11
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*242,00
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*234,44
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*241,33
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*11,78
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*241,11
  
 Компонент 2: Економічний результат242,01
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*242,11
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*241,89
  
2.3Валова додана вартість241,36
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції212,97
  
2.5Баланс товарів--
2.6Баланс послуг--
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів--
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг--
2.9Прибуткові компанії143,40
  
2.10Фінансові результати до оподаткування241,13
  
2.11Житлове будівництво241,38
  
2.12Екологічність виробництва*42,33
  
2.13Викиди забруднюючих речовин152,84
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство222,37
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*212,00
  
3.2Сприйняття місцевих податків*13,33
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*231,78
  
 Компонент 4: Державне управління232,11
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*212,11
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*62,56
  
4.3Наявність публічної інформації*202,43
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*222,25
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*212,11
  
4.6Вплив корупції на владу*42,22
  
4.7Захист приватної власності*241,33
  
4.8Інтерес державних установ в районі*182,00
  
4.9Вплив влади*241,78
  
4.10Економічне управління місцевої влади*232,00
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура213,05
  
5.1Щільність доріг 1-го класу143,04
  
5.2Щільність доріг 2-го класу94,23
  
5.3Щільність доріг 3-го класу134,11
  
5.4Щільність доріг 4-го класу212,73
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*231,56
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*241,22
  
5.7Кількість банківських філій192,50
  
5.8Наявність банків*243,00
  
5.9Кількість поштових відділень103,63
  
5.10Наявність поштових відділень*233,22
  
5.11Кількість лікарняних ліжок--
5.12Наявність медичних установ*221,89
  
 Компонент 6: Технологія222,93
  
6.1Інноваційні компанії223,66
  
6.2Технічні компанії182,05
  
6.3Науково-технічні компанії25,46
  
6.4Наукові і технічні фахівці232,02
  
6.5Обсяг інноваційної продукції--
6.6Прямі іноземні інвестиції143,13
  
6.7Капітальні вкладення242,56
  
6.8Рівень технології*132,78
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*232,67
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку--
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет--
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*113,44
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*241,44
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*242,56
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*123,67
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси242,41
  
7.1Природний приріст населення241,00
  
7.2Міграція жителів231,20
  
7.3Безробіття221,52
  
7.4Сприйняття безробіття*241,78
  
7.5Середній вік безробітних15,74
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*222,56
  
7.7Середня тривалість безробіття182,75
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*63,56
  
7.9Вакантні робочі позиції241,46
  
7.10Наявність вільної праці*44,44
  
7.11Середньомісячна заробітна плата93,75
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*152,67
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*241,33
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*143,56
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*233,22
  
7.16Коректність в підборі співробітників*42,44
  
 Компонент 8: Освіта242,37
  
8.1Рівень освіти*242,22
  
8.2Знання рідної мови*241,67
  
8.3Знання іноземної мови*241,33
  
8.4Навички природничих наук*212,20
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*102,00
  
8.6Кваліфікація співробітників*242,56
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*202,00
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*232,44
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*64,56
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*35,33
  
8.11Щільність середніх шкіл231,80
  
8.12Студенти середньої школи241,19
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів192,86
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів241,21
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів212,20
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів42,46