Регіональне ділове середовище в

Київ

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 1 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 1 3,88 3,30
Економічна діяльність 2 3,87 3,39
Економічне середовище 5 3,73 3,45
Економічний результат 2 3,97 3,34
Державне управління та законодавство 4 2,62 2,45
Законодавство 2 2,88 2,58
Державне управління 8 2,45 2,37
Технологія та інфраструктура 1 4,52 3,60
Інфраструктура 1 4,44 3,50
Технологія 2 4,57 3,66
Освіта і людські ресурси 4 3,87 3,35
Людські ресурси 2 4,33 3,37
Освіта 18 2,95 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Екологічність виробництва0,86 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,77 
Знання рідної мови0,67 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,64 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,58 

Недоліки

      
Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці-1,11 
Використання особистих автотранспортних засобів-0,87 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-0,70 
Бюрократія і затримки в офісах-0,67 
Використання комерційних автотранспортних засобів-0,66 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище53,73
  
1.1Густота населення23,27
  
1.2Міське населення114,35
  
1.3Економічно активне населення153,09
  
1.4Кількість компаній15,74
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*52,68
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*132,16
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*192,21
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*23,21
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*132,63
  
1.10Надійність ділових партнерів*63,37
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*92,05
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*93,00
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*84,68
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*55,26
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*82,37
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,42
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*113,05
  
 Компонент 2: Економічний результат23,97
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*63,26
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*102,63
  
2.3Валова додана вартість35,35
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції54,32
  
2.5Баланс товарів221,37
  
2.6Баланс послуг63,54
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів25,44
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг54,38
  
2.9Прибуткові компанії163,11
  
2.10Фінансові результати до оподаткування221,74
  
2.11Житлове будівництво15,81
  
2.12Екологічність виробництва*14,42
  
2.13Викиди забруднюючих речовин182,66
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство22,88
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*42,58
  
3.2Сприйняття місцевих податків*63,11
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*42,95
  
 Компонент 4: Державне управління82,45
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*122,37
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*182,05
  
4.3Наявність публічної інформації*13,06
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*42,87
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*152,26
  
4.6Вплив корупції на владу*52,21
  
4.7Захист приватної власності*92,47
  
4.8Інтерес державних установ в районі*62,79
  
4.9Вплив влади*42,74
  
4.10Економічне управління місцевої влади*182,26
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*43,25
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура14,44
  
5.1Щільність доріг 1-го класу15,80
  
5.2Щільність доріг 2-го класу64,72
  
5.3Щільність доріг 3-го класу25,27
  
5.4Щільність доріг 4-го класу133,68
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*112,21
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*62,00
  
5.7Кількість банківських філій15,81
  
5.8Наявність банків*64,84
  
5.9Кількість поштових відділень93,67
  
5.10Наявність поштових відділень*103,89
  
5.11Кількість лікарняних ліжок143,03
  
5.12Наявність медичних установ*42,63
  
 Компонент 6: Технологія24,57
  
6.1Інноваційні компанії193,82
  
6.2Технічні компанії142,44
  
6.3Науково-технічні компанії233,27
  
6.4Наукові і технічні фахівці73,96
  
6.5Обсяг інноваційної продукції73,73
  
6.6Прямі іноземні інвестиції24,87
  
6.7Капітальні вкладення15,81
  
6.8Рівень технології*122,79
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*103,37
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку25,32
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет15,77
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*103,47
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*221,89
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*233,42
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*103,68
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси24,33
  
7.1Природний приріст населення16,00
  
7.2Міграція жителів102,84
  
7.3Безробіття35,15
  
7.4Сприйняття безробіття*23,32
  
7.5Середній вік безробітних192,33
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*63,00
  
7.7Середня тривалість безробіття182,75
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*133,14
  
7.9Вакантні робочі позиції15,35
  
7.10Наявність вільної праці*173,58
  
7.11Середньомісячна заробітна плата44,87
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*122,75
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*72,47
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*233,16
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*153,63
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,58
  
 Компонент 8: Освіта182,95
  
8.1Рівень освіти*133,00
  
8.2Знання рідної мови*84,21
  
8.3Знання іноземної мови*111,95
  
8.4Навички природничих наук*53,22
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*241,42
  
8.6Кваліфікація співробітників*93,05
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*52,68
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*23,47
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*34,79
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*85,00
  
8.11Щільність середніх шкіл163,03
  
8.12Студенти середньої школи73,53
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів222,50
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів212,21
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів142,94
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів22,29