Регіональне ділове середовище в

Кропивницький

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 21 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 21 2,96 3,30
Економічна діяльність 12 3,34 3,39
Економічне середовище 15 3,11 3,45
Економічний результат 11 3,50 3,34
Державне управління та законодавство 11 2,50 2,45
Законодавство 8 2,71 2,58
Державне управління 11 2,36 2,37
Технологія та інфраструктура 23 3,01 3,60
Інфраструктура 22 2,83 3,50
Технологія 19 3,11 3,66
Освіта і людські ресурси 23 2,68 3,35
Людські ресурси 23 2,65 3,37
Освіта 22 2,75 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Наявність банків0,78 
Рентабельність і продуктивність бізнесу0,73 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,73 
Потенціал розвитку бізнесу0,68 
Мотивація співробітників для підвищення продуктивності0,61 

Недоліки

      
Потенціал для розвитку туризму-1,39 
Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці-0,71 
Знання іноземної мови-0,65 
Інтерес державних установ в районі-0,64 
Кваліфікація осіб, які шукають роботу-0,56 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище153,11
  
1.1Густота населення91,96
  
1.2Міське населення104,38
  
1.3Економічно активне населення172,84
  
1.4Кількість компаній74,31
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*171,88
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*42,35
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*52,65
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*23,24
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*142,59
  
1.10Надійність ділових партнерів*193,12
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*181,88
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*93,00
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*124,41
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*214,76
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*171,94
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*91,94
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*211,71
  
 Компонент 2: Економічний результат113,50
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*23,59
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*43,35
  
2.3Валова додана вартість93,73
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції133,42
  
2.5Баланс товарів83,75
  
2.6Баланс послуг172,98
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів162,80
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг122,72
  
2.9Прибуткові компанії15,79
  
2.10Фінансові результати до оподаткування152,80
  
2.11Житлове будівництво202,54
  
2.12Екологічність виробництва*13,29
  
2.13Викиди забруднюючих речовин63,12
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство82,71
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*62,41
  
3.2Сприйняття місцевих податків*212,88
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*62,82
  
 Компонент 4: Державне управління112,36
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*172,29
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*122,29
  
4.3Наявність публічної інформації*102,76
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*72,76
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*132,35
  
4.6Вплив корупції на владу*162,00
  
4.7Захист приватної власності*102,47
  
4.8Інтерес державних установ в районі*221,94
  
4.9Вплив влади*62,65
  
4.10Економічне управління місцевої влади*102,53
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*202,94
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура222,83
  
5.1Щільність доріг 1-го класу133,26
  
5.2Щільність доріг 2-го класу232,58
  
5.3Щільність доріг 3-го класу124,23
  
5.4Щільність доріг 4-го класу173,38
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*171,88
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*191,53
  
5.7Кількість банківських філій222,17
  
5.8Наявність банків*34,88
  
5.9Кількість поштових відділень241,27
  
5.10Наявність поштових відділень*34,06
  
5.11Кількість лікарняних ліжок53,44
  
5.12Наявність медичних установ*192,00
  
 Компонент 6: Технологія193,11
  
6.1Інноваційні компанії65,04
  
6.2Технічні компанії132,57
  
6.3Науково-технічні компанії173,71
  
6.4Наукові і технічні фахівці143,13
  
6.5Обсяг інноваційної продукції103,26
  
6.6Прямі іноземні інвестиції231,98
  
6.7Капітальні вкладення113,85
  
6.8Рівень технології*82,94
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*113,35
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку113,39
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет162,85
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*173,24
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*142,18
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*144,12
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*223,24
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси232,65
  
7.1Природний приріст населення202,14
  
7.2Міграція жителів192,30
  
7.3Безробіття191,92
  
7.4Сприйняття безробіття*182,29
  
7.5Середній вік безробітних143,64
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*232,53
  
7.7Середня тривалість безробіття231,30
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*53,59
  
7.9Вакантні робочі позиції123,40
  
7.10Наявність вільної праці*113,88
  
7.11Середньомісячна заробітна плата182,78
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*82,88
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*112,18
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*123,71
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*44,18
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,65
  
 Компонент 8: Освіта222,75
  
8.1Рівень освіти*202,82
  
8.2Знання рідної мови*162,82
  
8.3Знання іноземної мови*171,71
  
8.4Навички природничих наук*112,88
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*221,59
  
8.6Кваліфікація співробітників*212,71
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*202,00
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*93,12
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*164,00
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*144,88
  
8.11Щільність середніх шкіл212,50
  
8.12Студенти середньої школи152,86
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів182,99
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів103,55
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів172,40
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів22,24