Регіональне ділове середовище в

Дніпро

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 2 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 2 3,86 3,30
Економічна діяльність 1 3,92 3,39
Економічне середовище 2 4,04 3,45
Економічний результат 4 3,84 3,34
Державне управління та законодавство 1 2,66 2,45
Законодавство 6 2,78 2,58
Державне управління 3 2,58 2,37
Технологія та інфраструктура 2 4,32 3,60
Інфраструктура 4 3,88 3,50
Технологія 1 4,61 3,66
Освіта і людські ресурси 3 3,99 3,35
Людські ресурси 4 4,04 3,37
Освіта 4 3,88 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Рівень технології2,41 
Рівень освіти1,20 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості1,05 
Наявність висококваліфікованої робочої сили0,56 
Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг0,56 

Недоліки

      
Екологічність виробництва-1,75 
Знання рідної мови-0,73 
Наявність вільної праці-0,68 
Вплив профспілок на ведення бізнесу-0,61 
Сприйняття безробіття-0,58 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище24,04
  
1.1Густота населення14,64
  
1.2Міське населення35,31
  
1.3Економічно активне населення15,77
  
1.4Кількість компаній54,51
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*42,81
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*102,24
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*162,29
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,95
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*34,38
  
1.10Надійність ділових партнерів*43,38
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*62,10
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*83,05
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*133,95
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*184,86
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*22,57
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,86
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*142,76
  
 Компонент 2: Економічний результат43,84
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*83,19
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*92,76
  
2.3Валова додана вартість15,78
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції15,83
  
2.5Баланс товарів25,50
  
2.6Баланс послуг212,36
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів15,82
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг44,38
  
2.9Прибуткові компанії192,47
  
2.10Фінансові результати до оподаткування231,56
  
2.11Житлове будівництво212,46
  
2.12Екологічність виробництва*41,81
  
2.13Викиди забруднюючих речовин221,79
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство62,78
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*32,67
  
3.2Сприйняття місцевих податків*83,10
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*112,57
  
 Компонент 4: Державне управління32,58
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*32,71
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*102,33
  
4.3Наявність публічної інформації*72,85
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*82,75
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*92,43
  
4.6Вплив корупції на владу*152,05
  
4.7Захист приватної власності*12,90
  
4.8Інтерес державних установ в районі*23,33
  
4.9Вплив влади*32,76
  
4.10Економічне управління місцевої влади*23,00
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*232,60
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура43,88
  
5.1Щільність доріг 1-го класу34,93
  
5.2Щільність доріг 2-го класу123,87
  
5.3Щільність доріг 3-го класу193,55
  
5.4Щільність доріг 4-го класу44,63
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*82,33
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*121,81
  
5.7Кількість банківських філій34,54
  
5.8Наявність банків*94,76
  
5.9Кількість поштових відділень182,88
  
5.10Наявність поштових відділень*83,90
  
5.11Кількість лікарняних ліжок--
5.12Наявність медичних установ*62,43
  
 Компонент 6: Технологія14,61
  
6.1Інноваційні компанії163,91
  
6.2Технічні компанії103,14
  
6.3Науково-технічні компанії113,97
  
6.4Наукові і технічні фахівці24,89
  
6.5Обсяг інноваційної продукції152,02
  
6.6Прямі іноземні інвестиції15,82
  
6.7Капітальні вкладення24,85
  
6.8Рівень технології*15,76
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*143,29
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку--
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет--
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*63,67
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*42,90
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*44,52
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*83,71
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси44,04
  
7.1Природний приріст населення152,42
  
7.2Міграція жителів162,47
  
7.3Безробіття45,09
  
7.4Сприйняття безробіття*152,38
  
7.5Середній вік безробітних183,12
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*53,10
  
7.7Середня тривалість безробіття143,35
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*212,75
  
7.9Вакантні робочі позиції54,66
  
7.10Наявність вільної праці*243,10
  
7.11Середньомісячна заробітна плата25,18
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*192,56
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*32,67
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*133,62
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*163,62
  
7.16Коректність в підборі співробітників*43,19
  
 Компонент 8: Освіта43,88
  
8.1Рівень освіти*14,67
  
8.2Знання рідної мови*172,81
  
8.3Знання іноземної мови*62,67
  
8.4Навички природничих наук*33,50
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*72,24
  
8.6Кваліфікація співробітників*23,81
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*32,95
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*13,81
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*114,24
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*174,76
  
8.11Щільність середніх шкіл103,56
  
8.12Студенти середньої школи162,82
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів34,55
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів153,35
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів44,92
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів14,28