Регіональне ділове середовище в

Херсон

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 16 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 16 3,03 3,30
Економічна діяльність 16 3,09 3,39
Економічне середовище 14 3,11 3,45
Економічний результат 19 3,07 3,34
Державне управління та законодавство 17 2,37 2,45
Законодавство 14 2,54 2,58
Державне управління 17 2,26 2,37
Технологія та інфраструктура 13 3,32 3,60
Інфраструктура 23 2,78 3,50
Технологія 10 3,64 3,66
Освіта і людські ресурси 18 3,01 3,35
Людські ресурси 15 3,05 3,37
Освіта 19 2,92 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Наявність вільної праці1,17 
Наявність некваліфікованої робочої сили0,87 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили0,85 
Мотивація співробітників для підвищення продуктивності0,68 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,58 

Недоліки

      
Знання рідної мови-1,33 
Використання особистих автотранспортних засобів-0,71 
Багатонаціональні і зарубіжні компанії-0,63 
Інтерес державних установ в районі-0,60 
Наявність медичних установ-0,51 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище143,11
  
1.1Густота населення91,77
  
1.2Міське населення134,30
  
1.3Економічно активне населення84,22
  
1.4Кількість компаній84,17
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*181,79
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*192,05
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*172,26
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*12,89
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*93,00
  
1.10Надійність ділових партнерів*213,11
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*161,89
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*222,42
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*163,74
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*115,05
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*201,84
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*92,16
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*93,68
  
 Компонент 2: Економічний результат193,07
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*162,68
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*152,26
  
2.3Валова додана вартість202,83
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції183,16
  
2.5Баланс товарів153,14
  
2.6Баланс послуг143,15
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів212,36
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг182,27
  
2.9Прибуткові компанії103,79
  
2.10Фінансові результати до оподаткування43,89
  
2.11Житлове будівництво192,67
  
2.12Екологічність виробництва*13,42
  
2.13Викиди забруднюючих речовин132,90
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство142,54
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*152,21
  
3.2Сприйняття місцевих податків*93,05
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*162,37
  
 Компонент 4: Державне управління172,26
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*162,32
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*142,11
  
4.3Наявність публічної інформації*142,62
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*62,77
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*142,32
  
4.6Вплив корупції на владу*191,89
  
4.7Захист приватної власності*142,26
  
4.8Інтерес державних установ в районі*182,00
  
4.9Вплив влади*162,26
  
4.10Економічне управління місцевої влади*142,32
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура232,78
  
5.1Щільність доріг 1-го класу212,43
  
5.2Щільність доріг 2-го класу222,93
  
5.3Щільність доріг 3-го класу173,78
  
5.4Щільність доріг 4-го класу222,67
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*161,95
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*91,89
  
5.7Кількість банківських філій232,12
  
5.8Наявність банків*114,68
  
5.9Кількість поштових відділень222,21
  
5.10Наявність поштових відділень*54,05
  
5.11Кількість лікарняних ліжок23,62
  
5.12Наявність медичних установ*211,95
  
 Компонент 6: Технологія103,64
  
6.1Інноваційні компанії35,25
  
6.2Технічні компанії122,85
  
6.3Науково-технічні компанії64,46
  
6.4Наукові і технічні фахівці103,52
  
6.5Обсяг інноваційної продукції83,61
  
6.6Прямі іноземні інвестиції123,31
  
6.7Капітальні вкладення223,30
  
6.8Рівень технології*102,89
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*133,32
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку44,85
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет64,32
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*143,26
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*231,84
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*184,05
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*103,68
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси153,05
  
7.1Природний приріст населення162,31
  
7.2Міграція жителів112,81
  
7.3Безробіття143,60
  
7.4Сприйняття безробіття*162,37
  
7.5Середній вік безробітних44,28
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*162,79
  
7.7Середня тривалість безробіття25,23
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*73,53
  
7.9Вакантні робочі позиції162,78
  
7.10Наявність вільної праці*24,74
  
7.11Середньомісячна заробітна плата222,04
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*13,33
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*152,11
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*213,21
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*34,26
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,63
  
 Компонент 8: Освіта192,92
  
8.1Рівень освіти*123,05
  
8.2Знання рідної мови*222,00
  
8.3Знання іноземної мови*141,89
  
8.4Навички природничих наук*122,86
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*52,32
  
8.6Кваліфікація співробітників*142,95
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*62,63
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*133,00
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*34,79
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*45,32
  
8.11Щільність середніх шкіл241,78
  
8.12Студенти середньої школи113,34
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів232,46
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів113,45
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів222,09
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,11