Регіональне ділове середовище в

Івано-Франківськ

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 9 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 9 3,30 3,30
Економічна діяльність 13 3,31 3,39
Економічне середовище 17 3,07 3,45
Економічний результат 12 3,48 3,34
Державне управління та законодавство 14 2,45 2,45
Законодавство 11 2,62 2,58
Державне управління 13 2,34 2,37
Технологія та інфраструктура 8 3,64 3,60
Інфраструктура 8 3,57 3,50
Технологія 9 3,68 3,66
Освіта і людські ресурси 9 3,37 3,35
Людські ресурси 9 3,31 3,37
Освіта 6 3,48 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Потенціал для розвитку туризму2,46 
Знання рідної мови2,10 
Екологічність виробництва1,26 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,78 
Наявність банків0,67 

Недоліки

      
Рівень технології-1,31 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-1,24 
Наявність частково кваліфікованої робочої сили-0,74 
Рівень корупції серед приватних підприємств-0,68 
Щільність дорожньої інфраструктури-0,68 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище173,07
  
1.1Густота населення14,56
  
1.2Міське населення223,44
  
1.3Економічно активне населення241,25
  
1.4Кількість компаній133,29
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*82,41
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*172,09
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*231,95
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,09
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*221,95
  
1.10Надійність ділових партнерів*183,14
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*32,23
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*122,95
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*94,55
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*174,86
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*142,00
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,09
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*15,64
  
 Компонент 2: Економічний результат123,48
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*93,09
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*53,09
  
2.3Валова додана вартість123,50
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції113,52
  
2.5Баланс товарів173,04
  
2.6Баланс послуг113,23
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів202,70
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг152,54
  
2.9Прибуткові компанії24,97
  
2.10Фінансові результати до оподаткування192,46
  
2.11Житлове будівництво25,01
  
2.12Екологічність виробництва*14,68
  
2.13Викиди забруднюючих речовин231,59
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство112,62
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*162,18
  
3.2Сприйняття місцевих податків*113,05
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*102,64
  
 Компонент 4: Державне управління132,34
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*132,36
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*162,09
  
4.3Наявність публічної інформації*132,64
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*162,41
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*32,64
  
4.6Вплив корупції на владу*181,91
  
4.7Захист приватної власності*152,23
  
4.8Інтерес державних установ в районі*72,77
  
4.9Вплив влади*182,23
  
4.10Економічне управління місцевої влади*172,27
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*212,83
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура83,57
  
5.1Щільність доріг 1-го класу162,77
  
5.2Щільність доріг 2-го класу54,73
  
5.3Щільність доріг 3-го класу203,55
  
5.4Щільність доріг 4-го класу202,92
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*201,77
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*161,73
  
5.7Кількість банківських філій103,92
  
5.8Наявність банків*54,86
  
5.9Кількість поштових відділень25,40
  
5.10Наявність поштових відділень*63,95
  
5.11Кількість лікарняних ліжок153,01
  
5.12Наявність медичних установ*192,00
  
 Компонент 6: Технологія93,68
  
6.1Інноваційні компанії45,21
  
6.2Технічні компанії73,58
  
6.3Науково-технічні компанії153,86
  
6.4Наукові і технічні фахівці182,67
  
6.5Обсяг інноваційної продукції44,02
  
6.6Прямі іноземні інвестиції84,14
  
6.7Капітальні вкладення34,64
  
6.8Рівень технології*221,91
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*123,32
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку162,43
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет172,85
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*53,68
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*52,86
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*213,82
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*163,41
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси93,31
  
7.1Природний приріст населення43,20
  
7.2Міграція жителів63,61
  
7.3Безробіття55,08
  
7.4Сприйняття безробіття*112,77
  
7.5Середній вік безробітних211,65
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*13,45
  
7.7Середня тривалість безробіття123,63
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*202,82
  
7.9Вакантні робочі позиції182,51
  
7.10Наявність вільної праці*183,50
  
7.11Середньомісячна заробітна плата133,17
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*112,82
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*191,86
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*113,73
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*64,00
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,27
  
 Компонент 8: Освіта63,48
  
8.1Рівень освіти*63,45
  
8.2Знання рідної мови*45,50
  
8.3Знання іноземної мови*82,27
  
8.4Навички природничих наук*172,43
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*161,91
  
8.6Кваліфікація співробітників*152,91
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*132,32
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*182,86
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*243,27
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*234,14
  
8.11Щільність середніх шкіл45,20
  
8.12Студенти середньої школи53,82
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів94,04
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів113,45
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів64,34
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,43