Регіональне ділове середовище в

Закарпаття

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 10 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 10 3,20 3,30
Економічна діяльність 10 3,38 3,39
Економічне середовище 11 3,20 3,45
Економічний результат 9 3,50 3,34
Державне управління та законодавство 9 2,56 2,45
Законодавство 9 2,70 2,58
Державне управління 7 2,47 2,37
Технологія та інфраструктура 14 3,26 3,60
Інфраструктура 11 3,37 3,50
Технологія 14 3,20 3,66
Освіта і людські ресурси 13 3,22 3,35
Людські ресурси 12 3,19 3,37
Освіта 12 3,26 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Знання іноземної мови2,34 
Потенціал для розвитку туризму2,05 
Екологічність виробництва1,21 
Вплив району розташування на ведення бізнесу1,21 
Знання рідної мови1,03 

Недоліки

      
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-0,86 
Рівень технології-0,79 
Коректність в підборі співробітників-0,71 
Міграція кваліфікованої робочої сили-0,64 
Кваліфікація співробітників-0,53 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище113,20
  
1.1Густота населення14,55
  
1.2Міське населення243,11
  
1.3Економічно активне населення143,21
  
1.4Кількість компаній192,89
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*13,10
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*62,30
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*202,20
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*14,10
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*182,30
  
1.10Надійність ділових партнерів*73,30
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*102,05
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*212,45
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*14,95
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*135,00
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*42,45
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,45
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*55,20
  
 Компонент 2: Економічний результат93,50
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*73,20
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*82,95
  
2.3Валова додана вартість222,45
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції232,58
  
2.5Баланс товарів163,07
  
2.6Баланс послуг44,12
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів54,67
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг64,00
  
2.9Прибуткові компанії24,97
  
2.10Фінансові результати до оподаткування33,92
  
2.11Житлове будівництво64,09
  
2.12Екологічність виробництва*14,60
  
2.13Викиди забруднюючих речовин93,03
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство92,70
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*72,40
  
3.2Сприйняття місцевих податків*43,15
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*132,55
  
 Компонент 4: Державне управління72,47
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*102,40
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*82,40
  
4.3Наявність публічної інформації*112,65
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*122,65
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*162,20
  
4.6Вплив корупції на владу*132,05
  
4.7Захист приватної власності*22,80
  
4.8Інтерес державних установ в районі*52,90
  
4.9Вплив влади*22,85
  
4.10Економічне управління місцевої влади*52,75
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*13,40
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура113,37
  
5.1Щільність доріг 1-го класу222,28
  
5.2Щільність доріг 2-го класу84,25
  
5.3Щільність доріг 3-го класу94,36
  
5.4Щільність доріг 4-го класу241,77
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*62,60
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*22,55
  
5.7Кількість банківських філій93,93
  
5.8Наявність банків*124,63
  
5.9Кількість поштових відділень54,63
  
5.10Наявність поштових відділень*173,70
  
5.11Кількість лікарняних ліжок212,57
  
5.12Наявність медичних установ*82,35
  
 Компонент 6: Технологія143,20
  
6.1Інноваційні компанії243,12
  
6.2Технічні компанії152,42
  
6.3Науково-технічні компанії203,70
  
6.4Наукові і технічні фахівці172,85
  
6.5Обсяг інноваційної продукції24,53
  
6.6Прямі іноземні інвестиції153,13
  
6.7Капітальні вкладення203,38
  
6.8Рівень технології*172,40
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*222,90
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку123,36
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет143,00
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*212,95
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*72,80
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*84,30
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*153,55
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси123,19
  
7.1Природний приріст населення221,95
  
7.2Міграція жителів24,30
  
7.3Безробіття104,23
  
7.4Сприйняття безробіття*33,25
  
7.5Середній вік безробітних83,90
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*63,00
  
7.7Середня тривалість безробіття74,14
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*222,67
  
7.9Вакантні робочі позиції212,13
  
7.10Наявність вільної праці*203,25
  
7.11Середньомісячна заробітна плата172,93
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*182,63
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*201,80
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*14,30
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*123,85
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,10
  
 Компонент 8: Освіта123,26
  
8.1Рівень освіти*93,10
  
8.2Знання рідної мови*74,40
  
8.3Знання іноземної мови*14,75
  
8.4Навички природничих наук*142,75
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*102,00
  
8.6Кваліфікація співробітників*222,60
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*102,35
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*133,00
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*144,10
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*154,80
  
8.11Щільність середніх шкіл55,14
  
8.12Студенти середньої школи25,18
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів143,37
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів222,17
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів83,82
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів12,21