Регіональне ділове середовище в

Волинь

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 15 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 15 3,08 3,30
Економічна діяльність 18 3,04 3,39
Економічне середовище 20 2,88 3,45
Економічний результат 17 3,14 3,34
Державне управління та законодавство 7 2,57 2,45
Законодавство 3 2,83 2,58
Державне управління 10 2,40 2,37
Технологія та інфраструктура 15 3,22 3,60
Інфраструктура 16 3,27 3,50
Технологія 15 3,19 3,66
Освіта і людські ресурси 11 3,24 3,35
Людські ресурси 11 3,20 3,37
Освіта 11 3,31 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Знання рідної мови2,38 
Екологічність виробництва2,08 
Вплив району розташування на ведення бізнесу1,17 
Використання особистих автотранспортних засобів1,05 
Потенціал для розвитку туризму1,04 

Недоліки

      
Рівень технології-1,33 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-0,80 
Бюрократія і затримки в офісах-0,63 
Коректність в підборі співробітників-0,56 
Доступність фінансових і капітальних ресурсів-0,52 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище202,88
  
1.1Густота населення22,77
  
1.2Міське населення183,87
  
1.3Економічно активне населення231,70
  
1.4Кількість компаній163,11
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*32,83
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*72,28
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*32,89
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,11
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*172,33
  
1.10Надійність ділових партнерів*133,22
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*221,72
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*182,50
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*34,89
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*35,33
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*142,00
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,22
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*74,17
  
 Компонент 2: Економічний результат173,14
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*132,89
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*63,00
  
2.3Валова додана вартість192,97
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції203,11
  
2.5Баланс товарів212,91
  
2.6Баланс послуг83,36
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів74,06
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг112,96
  
2.9Прибуткові компанії172,81
  
2.10Фінансові результати до оподаткування172,67
  
2.11Житлове будівництво103,83
  
2.12Екологічність виробництва*15,44
  
2.13Викиди забруднюючих речовин13,33
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство32,83
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*182,17
  
3.2Сприйняття місцевих податків*53,11
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*13,22
  
 Компонент 4: Державне управління102,40
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*12,94
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*221,89
  
4.3Наявність публічної інформації*162,56
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*33,00
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*192,17
  
4.6Вплив корупції на владу*201,89
  
4.7Захист приватної власності*52,67
  
4.8Інтерес державних установ в районі*92,67
  
4.9Вплив влади*132,44
  
4.10Економічне управління місцевої влади*23,00
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура163,27
  
5.1Щільність доріг 1-го класу152,93
  
5.2Щільність доріг 2-го класу163,36
  
5.3Щільність доріг 3-го класу74,63
  
5.4Щільність доріг 4-го класу84,02
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*23,22
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*13,06
  
5.7Кількість банківських філій212,33
  
5.8Наявність банків*184,50
  
5.9Кількість поштових відділень113,62
  
5.10Наявність поштових відділень*123,83
  
5.11Кількість лікарняних ліжок172,95
  
5.12Наявність медичних установ*92,33
  
 Компонент 6: Технологія153,19
  
6.1Інноваційні компанії233,59
  
6.2Технічні компанії231,24
  
6.3Науково-технічні компанії193,70
  
6.4Наукові і технічні фахівці222,25
  
6.5Обсяг інноваційної продукції211,38
  
6.6Прямі іноземні інвестиції133,15
  
6.7Капітальні вкладення54,18
  
6.8Рівень технології*231,83
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*93,39
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку133,24
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет133,01
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*113,44
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*23,61
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*94,28
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*193,28
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси113,20
  
7.1Природний приріст населення102,70
  
7.2Міграція жителів43,90
  
7.3Безробіття133,67
  
7.4Сприйняття безробіття*102,78
  
7.5Середній вік безробітних221,51
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*112,89
  
7.7Середня тривалість безробіття103,89
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*192,83
  
7.9Вакантні робочі позиції103,88
  
7.10Наявність вільної праці*223,17
  
7.11Середньомісячна заробітна плата202,69
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*142,71
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*92,33
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*93,78
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*83,94
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,22
  
 Компонент 8: Освіта113,31
  
8.1Рівень освіти*83,22
  
8.2Знання рідної мови*35,72
  
8.3Знання іноземної мови*23,17
  
8.4Навички природничих наук*63,20
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*82,22
  
8.6Кваліфікація співробітників*83,06
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*42,72
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*222,67
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*124,22
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*134,89
  
8.11Щільність середніх шкіл74,13
  
8.12Студенти середньої школи34,94
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів202,70
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів74,14
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів182,31
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,15