Регіональне ділове середовище в

Вінниця

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 11 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 11 3,16 3,30
Економічна діяльність 9 3,43 3,39
Економічне середовище 12 3,15 3,45
Економічний результат 8 3,62 3,34
Державне управління та законодавство 8 2,57 2,45
Законодавство 21 2,43 2,58
Державне управління 2 2,67 2,37
Технологія та інфраструктура 16 3,22 3,60
Інфраструктура 13 3,29 3,50
Технологія 16 3,17 3,66
Освіта і людські ресурси 17 3,04 3,35
Людські ресурси 16 2,99 3,37
Освіта 13 3,15 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Екологічність виробництва1,84 
Інтерес державних установ в районі0,87 
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,77 
Вплив району розташування на ведення бізнесу0,71 
Знання рідної мови0,69 

Недоліки

      
Навички природничих наук-0,95 
Здатність бізнесу використовувати новітні технології-0,81 
Кваліфікація осіб, які шукають роботу-0,61 
Сприйняття довгострокового безробіття-0,54 
Потенціал для розвитку туризму-0,53 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище123,15
  
1.1Густота населення23,22
  
1.2Міське населення193,80
  
1.3Економічно активне населення113,54
  
1.4Кількість компаній123,34
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*122,06
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*112,22
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*42,78
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,39
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*122,83
  
1.10Надійність ділових партнерів*203,11
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*171,89
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*53,17
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*104,44
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*45,28
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*62,39
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*22,50
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*152,61
  
 Компонент 2: Економічний результат83,62
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*103,06
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*132,56
  
2.3Валова додана вартість113,50
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції103,73
  
2.5Баланс товарів53,90
  
2.6Баланс послуг93,33
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів123,18
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг142,63
  
2.9Прибуткові компанії74,31
  
2.10Фінансові результати до оподаткування24,62
  
2.11Житлове будівництво113,51
  
2.12Екологічність виробництва*15,22
  
2.13Викиди забруднюючих речовин202,25
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство212,43
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*212,00
  
3.2Сприйняття місцевих податків*162,94
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*172,33
  
 Компонент 4: Державне управління22,67
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*42,67
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*12,89
  
4.3Наявність публічної інформації*23,06
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*152,50
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*52,56
  
4.6Вплив корупції на владу*112,06
  
4.7Захист приватної власності*32,72
  
4.8Інтерес державних установ в районі*13,50
  
4.9Вплив влади*12,94
  
4.10Економічне управління місцевої влади*13,11
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура133,29
  
5.1Щільність доріг 1-го класу113,46
  
5.2Щільність доріг 2-го класу193,09
  
5.3Щільність доріг 3-го класу35,14
  
5.4Щільність доріг 4-го класу25,07
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*52,67
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*32,17
  
5.7Кількість банківських філій142,94
  
5.8Наявність банків*144,61
  
5.9Кількість поштових відділень152,95
  
5.10Наявність поштових відділень*203,50
  
5.11Кількість лікарняних ліжок202,72
  
5.12Наявність медичних установ*22,83
  
 Компонент 6: Технологія163,17
  
6.1Інноваційні компанії124,12
  
6.2Технічні компанії44,93
  
6.3Науково-технічні компанії183,71
  
6.4Наукові і технічні фахівці162,87
  
6.5Обсяг інноваційної продукції191,69
  
6.6Прямі іноземні інвестиції202,46
  
6.7Капітальні вкладення94,01
  
6.8Рівень технології*72,94
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*242,50
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку172,14
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет113,20
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*193,17
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*62,83
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*154,11
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*233,06
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси162,99
  
7.1Природний приріст населення82,74
  
7.2Міграція жителів142,61
  
7.3Безробіття162,94
  
7.4Сприйняття безробіття*92,89
  
7.5Середній вік безробітних44,28
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*112,89
  
7.7Середня тривалість безробіття44,82
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*232,57
  
7.9Вакантні робочі позиції202,15
  
7.10Наявність вільної праці*193,44
  
7.11Середньомісячна заробітна плата153,06
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*23,00
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*62,61
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*43,94
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*64,00
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,61
  
 Компонент 8: Освіта133,15
  
8.1Рівень освіти*192,94
  
8.2Знання рідної мови*104,06
  
8.3Знання іноземної мови*121,94
  
8.4Навички природничих наук*222,00
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*151,94
  
8.6Кваліфікація співробітників*162,89
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*202,00
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*192,83
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*104,28
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*204,61
  
8.11Щільність середніх шкіл93,73
  
8.12Студенти середньої школи133,04
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів123,52
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів54,25
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів132,99
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,11