Регіональне ділове середовище в

Тернопіль

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 17 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 17 3,03 3,30
Економічна діяльність 19 3,02 3,39
Економічне середовище 22 2,86 3,45
Економічний результат 18 3,12 3,34
Державне управління та законодавство 15 2,45 2,45
Законодавство 10 2,67 2,58
Державне управління 15 2,30 2,37
Технологія та інфраструктура 17 3,19 3,60
Інфраструктура 9 3,43 3,50
Технологія 20 3,04 3,66
Освіта і людські ресурси 15 3,17 3,35
Людські ресурси 20 2,86 3,37
Освіта 5 3,79 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Знання рідної мови2,45 
Екологічність виробництва1,32 
Потенціал для розвитку туризму1,28 
Наявність банків0,93 
Сприйняття довгострокового безробіття0,86 

Недоліки

      
Рівень технології-1,59 
Рівень конкурентоспроможності в промисловості-1,35 
Міграція кваліфікованої робочої сили-0,96 
Потенціал розвитку бізнесу-0,70 
Сприйняття безробіття-0,70 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище222,86
  
1.1Густота населення13,89
  
1.2Міське населення213,49
  
1.3Економічно активне населення221,93
  
1.4Кількість компаній202,87
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*122,06
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*112,22
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*241,94
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,56
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*241,78
  
1.10Надійність ділових партнерів*153,17
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*231,67
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*93,00
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*203,33
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*154,94
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*191,89
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*12,00
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*64,39
  
 Компонент 2: Економічний результат183,12
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*232,22
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*212,06
  
2.3Валова додана вартість212,61
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції222,59
  
2.5Баланс товарів192,97
  
2.6Баланс послуг103,31
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів172,78
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг132,69
  
2.9Прибуткові компанії64,36
  
2.10Фінансові результати до оподаткування142,86
  
2.11Житлове будівництво44,19
  
2.12Екологічність виробництва*14,67
  
2.13Викиди забруднюючих речовин53,15
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство102,67
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*102,33
  
3.2Сприйняття місцевих податків*162,94
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*72,72
  
 Компонент 4: Державне управління152,30
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*152,33
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*211,94
  
4.3Наявність публічної інформації*192,45
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*182,36
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*82,44
  
4.6Вплив корупції на владу*201,89
  
4.7Захист приватної власності*112,44
  
4.8Інтерес державних установ в районі*162,11
  
4.9Вплив влади*52,67
  
4.10Економічне управління місцевої влади*72,67
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*73,00
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура93,43
  
5.1Щільність доріг 1-го класу232,27
  
5.2Щільність доріг 2-го класу44,95
  
5.3Щільність доріг 3-го класу54,99
  
5.4Щільність доріг 4-го класу163,51
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*191,78
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*181,67
  
5.7Кількість банківських філій162,81
  
5.8Наявність банків*15,06
  
5.9Кількість поштових відділень64,55
  
5.10Наявність поштових відділень*143,78
  
5.11Кількість лікарняних ліжок43,47
  
5.12Наявність медичних установ*142,06
  
 Компонент 6: Технологія203,04
  
6.1Інноваційні компанії114,39
  
6.2Технічні компанії35,03
  
6.3Науково-технічні компанії123,94
  
6.4Наукові і технічні фахівці192,50
  
6.5Обсяг інноваційної продукції171,96
  
6.6Прямі іноземні інвестиції212,30
  
6.7Капітальні вкладення173,57
  
6.8Рівень технології*241,56
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*193,17
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку191,45
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет83,80
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*232,94
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*152,11
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*24,67
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*193,28
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси202,86
  
7.1Природний приріст населення112,64
  
7.2Міграція жителів92,97
  
7.3Безробіття211,64
  
7.4Сприйняття безробіття*222,06
  
7.5Середній вік безробітних173,38
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*142,83
  
7.7Середня тривалість безробіття54,60
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*23,94
  
7.9Вакантні робочі позиції44,98
  
7.10Наявність вільної праці*143,61
  
7.11Середньомісячна заробітна плата241,36
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*23,00
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*231,44
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*173,33
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*213,39
  
7.16Коректність в підборі співробітників*12,67
  
 Компонент 8: Освіта53,79
  
8.1Рівень освіти*73,33
  
8.2Знання рідної мови*15,78
  
8.3Знання іноземної мови*72,44
  
8.4Навички природничих наук*152,67
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*92,17
  
8.6Кваліфікація співробітників*123,00
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*122,33
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*202,78
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*183,94
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*224,39
  
8.11Щільність середніх шкіл25,67
  
8.12Студенти середньої школи83,43
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів44,44
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів34,55
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів54,58
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів14,12