Регіональне ділове середовище в

Суми

Регіональний індекс ділового середовища (РІДС) | Загальний залік: 13 з 24

  Ранг (1 - 24) рахунок Середній показник в країні
Індекс регіонального ділового середовища 13 3,13 3,30
Економічна діяльність 14 3,31 3,39
Економічне середовище 16 3,08 3,45
Економічний результат 13 3,46 3,34
Державне управління та законодавство 12 2,48 2,45
Законодавство 12 2,59 2,58
Державне управління 9 2,40 2,37
Технологія та інфраструктура 19 3,17 3,60
Інфраструктура 24 2,67 3,50
Технологія 12 3,46 3,66
Освіта і людські ресурси 14 3,20 3,35
Людські ресурси 10 3,30 3,37
Освіта 17 3,00 3,31
123456 Економічне середовищеЕкономічний результатЗаконодавствоДержавне управлінняІнфраструктураТехнологіяЛюдські ресурсиОсвіта

Найбільші конкурентні переваги і недоліки

Найбільші конкурентні переваги і недоліки обрані з показників РІДС на основі простого правила. На першому етапі для конкретного регіону обчислюється значення для кожного показника РІДС. Тест для кожного показника визначається як 3/4 * A + 1/4 * V, де А середнє значення певного показника серед всіх регіонів і V є значенням самого індикатора. На другому етапі, все показники в порівнянні з їх орієнтиром сортуються в порядку зменшення. П'ять індикаторів з найвищою позитивною різницею визначаються як найбільші конкурентні переваги, і, навпаки, п'ять показників з найвищою від'ємною різницею визначаються як найбільші конкурентні недоліки.

Переваги

      
Вплив природних умов на ведення бізнесу0,74 
Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг0,67 
Дисципліна і працьовитість співробітників0,53 
Здатність бізнесу використовувати новітні технології0,52 
Наявність поштових відділень0,48 

Недоліки

      
Потенціал для розвитку туризму-1,55 
Знання іноземної мови-0,75 
Знання рідної мови-0,71 
Кваліфікація осіб, які шукають роботу-0,54 
Використання особистих автотранспортних засобів-0,52 

індикатори РІДС

При натисканні на назву будь-якого індикатора буде відображатися рейтинг за цим показником і на відповідній карті.

Субіндекси I, II

 Підіндекс І: Економічна діяльність
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 1: Економічне середовище163,08
  
1.1Густота населення72,48
  
1.2Міське населення64,64
  
1.3Економічно активне населення44,72
  
1.4Кількість компаній183,06
  
1.5Багатонаціональні і зарубіжні компанії*112,12
  
1.6Вплив неформальної економіки на ведення бізнесу*42,35
  
1.7Рівень корупції серед приватних підприємств*132,35
  
1.8Рівень конкурентоспроможності у сфері послуг*13,88
  
1.9Рівень конкурентоспроможності в промисловості*83,24
  
1.10Надійність ділових партнерів*123,24
  
1.11Доступність фінансових і капітальних ресурсів*72,06
  
1.12Наявність необхідних матеріалів і послуг*132,82
  
1.13Вплив району розташування на ведення бізнесу*223,29
  
1.14Вплив природних умов на ведення бізнесу*85,24
  
1.15Сучасні умови ведення бізнесу*112,18
  
1.16Зміна умов ведення бізнесу в останні роки*72,06
  
1.17Потенціал для розвитку туризму*231,59
  
 Компонент 2: Економічний результат133,46
  
2.1Потенціал розвитку бізнесу*142,82
  
2.2Рентабельність і продуктивність бізнесу*122,59
  
2.3Валова додана вартість133,47
  
2.4Обсяг продажів промислової продукції83,88
  
2.5Баланс товарів93,40
  
2.6Баланс послуг202,47
  
2.7Зовнішньоторговельний оборот товарів103,59
  
2.8Зовнішньоторговельний оборот послуг103,38
  
2.9Прибуткові компанії153,15
  
2.10Фінансові результати до оподаткування15,12
  
2.11Житлове будівництво162,90
  
2.12Екологічність виробництва*13,29
  
2.13Викиди забруднюючих речовин73,08
  
 
 Підіндекс ІІ: Державне управління та законодавство
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 3: Законодавство122,59
  
3.1Бар'єри на шляху розвитку бізнесу*172,18
  
3.2Сприйняття місцевих податків*182,94
  
3.3Перспективи розвитку бізнесу*92,65
  
 Компонент 4: Державне управління92,40
  
4.1Виконання завдань місцевої влади*62,56
  
4.2Бюрократія і затримки в офісах*72,53
  
4.3Наявність публічної інформації*112,65
  
4.4Електронний зв'язок з місцевими органами влади*212,31
  
4.5Правоохоронні органи в місцевому суді*62,47
  
4.6Вплив корупції на владу*162,00
  
4.7Захист приватної власності*82,53
  
4.8Інтерес державних установ в районі*152,12
  
4.9Вплив влади*102,53
  
4.10Економічне управління місцевої влади*92,65
  
4.11Вплив профспілок на ведення бізнесу*222,65
  

Субіндекси III, IV

 Підіндекс ІІІ: Технологія та інфраструктура
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 5: Інфраструктура242,67
  
5.1Щільність доріг 1-го класу241,18
  
5.2Щільність доріг 2-го класу183,13
  
5.3Щільність доріг 3-го класу104,33
  
5.4Щільність доріг 4-го класу64,31
  
5.5Щільність дорожньої інфраструктури*102,24
  
5.6Якість дорожньої інфраструктури*151,76
  
5.7Кількість банківських філій172,65
  
5.8Наявність банків*174,59
  
5.9Кількість поштових відділень212,52
  
5.10Наявність поштових відділень*34,06
  
5.11Кількість лікарняних ліжок63,41
  
5.12Наявність медичних установ*72,35
  
 Компонент 6: Технологія123,46
  
6.1Інноваційні компанії74,74
  
6.2Технічні компанії63,67
  
6.3Науково-технічні компанії94,24
  
6.4Наукові і технічні фахівці44,27
  
6.5Обсяг інноваційної продукції15,83
  
6.6Прямі іноземні інвестиції182,82
  
6.7Капітальні вкладення183,54
  
6.8Рівень технології*63,00
  
6.9Здатність бізнесу використовувати новітні технології*43,82
  
6.10Витрати щодо надання послуг мобільного зв'язку83,96
  
6.11Витрати щодо надання доступу в Інтернет182,59
  
6.12Використання Інтернет-послуг підприємствами*83,59
  
6.13Використання особистих автотранспортних засобів*182,06
  
6.14Використання комерційних автотранспортних засобів*174,06
  
6.15Інформація щодо поставок товарів і послуг*53,82
  
 
 Підіндекс ІV: Освіта і людські ресурси
  РанграхунокВідстань від середньої
 Компонент 7: Людські ресурси103,30
  
7.1Природний приріст населення192,17
  
7.2Міграція жителів211,96
  
7.3Безробіття124,00
  
7.4Сприйняття безробіття*182,29
  
7.5Середній вік безробітних44,28
  
7.6Сприйняття вікової структури безробіття*23,35
  
7.7Середня тривалість безробіття123,63
  
7.8Сприйняття довгострокового безробіття*153,00
  
7.9Вакантні робочі позиції133,39
  
7.10Наявність вільної праці*163,59
  
7.11Середньомісячна заробітна плата123,26
  
7.12Наймані очікування осіб, що шукають роботу*23,00
  
7.13Міграція кваліфікованої робочої сили*142,12
  
7.14Дисципліна і працьовитість співробітників*34,00
  
7.15Мотивація співробітників для підвищення продуктивності*93,94
  
7.16Коректність в підборі співробітників*13,12
  
 Компонент 8: Освіта173,00
  
8.1Рівень освіти*113,06
  
8.2Знання рідної мови*182,65
  
8.3Знання іноземної мови*211,65
  
8.4Навички природничих наук*102,89
  
8.5Поэднання професійно-технічних навчальних закладів та ринку праці*102,00
  
8.6Кваліфікація співробітників*73,18
  
8.7Кваліфікація осіб, які шукають роботу*192,06
  
8.8Наявність висококваліфікованої робочої сили*73,18
  
8.9Наявність частково кваліфікованої робочої сили*233,47
  
8.10Наявність некваліфікованої робочої сили*244,06
  
8.11Щільність середніх шкіл182,58
  
8.12Студенти середньої школи212,27
  
8.13Щільність професійно-технічних навчальних закладів113,66
  
8.14Студенти професійно-технічних навчальних закладів74,14
  
8.15Щільність вищих навчальних закладів232,07
  
8.16Студенти вищих навчальних закладів13,94